ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής του σπουδαστή. Το ισχύον κείμενο είναι το αγγλικό: https://www.vithoulkas.edu.gr/postgraduate-courses/conditions

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Η προσεκτική μελέτη και αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στα Μαθήματα για Προχωρημένους της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (εφεξής καλούμενη ως «Ακαδημία»), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, καθώς και για τη χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, η Ακαδημία προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για προχωρημένους στον τομέα της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στην διδασκαλία του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η Ακαδημία έχει δημιουργήσει ένα ειδικό “Training Internet Site – Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα” (πλατφόρμα e-learning), https://www. vithoulkas.edu.gr η οποία μπορεί να προσφέρει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα μαθήματα για προχωρημένους από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ο σπουδαστής θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

   - Να παρακολουθήσει κάθε διάλεξη έως δύο φορές, όποτε το επιθυμεί, εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, για το οποίον το μάθημα για προχωρημένους θα είναι διαθέσιμο (μετά τη λήξη, θα απενεργοποιείται η πρόσβαση του μαθητή στις συγκεκριμένες διαλέξεις),

   - Να έχει πρόσβαση στα βιβλία του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα με την επιλογή να αναζητεί λέξεις ή φράσεις μέσα από την διεύθυνση https://www.vithoulkas. com/searching_books/  

   - Να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας (portal) www.vithoulkas.com, στο Όργανον του S. Hahnemann, στην online "Materia Medica" (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash), καθώς και στα άρθρα του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ο σπουδαστής πρέπει να διαθέτει ένα προσωπικό υπολογιστή με τουλάχιστον:

   - Επεξεργαστή Intel Core 2 Duo ή καλύτερο (προτείνεται Core-i3 ή καλύτερο)

   - 1 GB μνήμης RAM (προτείνεται 4GB)

   - 1280x720 Pixel οθόνη ή μεγαλύτερη

   - Ηχεία

   - Περιηγητή (Browser) Mozilla Firefox, Google Chrome ή Safari

  - Σύνδεση με το Διαδίκτυο με τουλάχιστον 1Mbps ταχύτητα Download (προτείνεται 4 Mbps).

Η πλατφόρμα E-learning υποστηρίζεται από Windows (έκδοση 7 ή μεταγενέστερη), Mac (Mac OS X 10.8 ή μεταγενέστερη), iOS συσκευές (iPhone, iPad – iOs 8 ή μεταγενέστερη) και Android συσκευές (Android 4.4. ή μεταγενέστερη).

Ο σπουδαστής διά της παρούσης αποδέχεται ότι τυχόν προσωπικοί υπολογιστές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου, η Ακαδημία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία τους, κατά τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο σπουδαστής πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα εγγραφής διαθέσιμη on line στην διεύθυνση https://www.vithoulkas.edu.gr/register, παρέχοντας μια σειρά από πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στη δημιουργία του προσωπικού του προφίλ. Όλα τα ζητούμενα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν, πριν από την αποδοχή της εγγραφής. Μετά την υποβολή της φόρμας εγγραφής, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται στον αιτούμενο και στον διαχειριστή της πλατφόρμας.

Μετά την εγγραφή ο σπουδαστής θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της πληρωμής για το μάθημα για προχωρημένους. Μέσα από τον εμφανιζόμενο σε αυτό το μήνυμα σύνδεσμο (link), ο χρήστης θα μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών PayPal (https://www.paypal.com), όπου μπορεί να εξοφλήσει το ποσόν για την εγγραφή του. Εναλλακτικώς, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με τραπεζικό έμβασμα (wire transfer). Η εγγραφή και η αποδοχή του μαθητή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη συγκατάθεση του διαχειριστή, προκειμένου να αποφευχθεί η εγγραφή τυχόν κακόβουλων χρηστών και μόνο αφού η διαδικασία πληρωμής έχει ολοκληρωθεί. Ο χρόνος κατά τον οποίον το υλικό γίνεται διαθέσιμο ξεκινά μόλις η Ακαδημία λάβει την πληρωμή.

5. ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δίδακτρα για τα μαθήματα για προχωρημένους είναι ανακοινωμένα στην ιστοσελίδα E-learning https://www.vithoulkas.edu.gr

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για προχωρημένους, οι σπουδαστές θα λάβουν ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από την Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο σπουδαστής να λάβει την πλήρη γνώση στην Κλασική Ομοιοπαθητική. Κατά συνέπεια, το Δίπλωμα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής πιστοποιεί αυτήν την γνώση αλλά σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα για άσκηση της ομοιοπαθητικής. Οι σπουδαστές πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν στην χώρα τους. Οι νόμοι και οι κανόνες αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γι’ αυτό είναι ευθύνη του σπουδαστή να τους ερευνήσει ανάλογα.

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υποστήριξη του χρήστη πριν από την εγγραφή του θα προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) elearning@vithoulkas.com, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή Skype για θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποστήριξη του χρήστη μετά την εγγραφή του θα προσφέρεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαντήσεις στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) θα δίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εντός 24 ωρών από την παράδοση του ηλεκτρονικού μηνύματος του χρήστη (εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες), ενώ η τηλεφωνική ή μέσω Skype υποστήριξη θα παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00 Ώρα Ελλάδος. (Εκτός από τις επίσημες αργίες).

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του Καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα και προστατεύεται - διέπεται από την εθνική, την Ευρωπαϊκή καθώς και την διεθνή νομοθεσία για την προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίησή του με οποιονδήποτε τρόπο, είτε εν μέρει ή περιληπτικά, το σύνολο του περιεχομένου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα και μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο αυτό είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση των αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω κανόνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφέρει μια σειρά σοβαρών κυρώσεων. Σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερθέντων όρων/υποχρεώσεων, ο σπουδαστής συμφωνεί και αποδέχεται να αποζημιώσει την Ακαδημία με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμά της να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, ή επίσης για ηθική βλάβη.

8. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσης καθώς και από τις σχετικές διατάξεις των εθνικής, της κοινοτικής και της διεθνούς νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά.

Λόγω του γεγονότος ότι οι σπουδαστές θα παρακολουθούν πραγματικά ιστορικά ασθενών, διά της παρούσης δεσμεύονται από τους περιορισμούς που απορρέουν από το ιατρικό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος ισχύει για τους Ιατρούς, καθώς και από την ρήτρα ιατρικής εμπιστευτικότητας, η οποία αφορά γεγονότα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση της ιατρικής. Επί πλέον, απαγορεύεται ρητά στους σπουδαστές να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση, είτε προφορική είτε γραπτή είτε ηλεκτρονική, σε σχέση με τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας σύμβασης είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ακαδημία, διότι συνδέεται άμεσα με τη φήμη και την αξιοπιστία της. Ως εκ τούτου οι σπουδαστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω ουσιαστικών ρητρών θα οδηγήσει σε (α) επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με 50.000 ευρώ (β) υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια, καθώς και για την ηθική βλάβη την οποία η Ακαδημία ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να υποστούν ως αποτέλεσμα της ως άνω παραβίασης εκ μέρους του σπουδαστή/χρήστη.

Στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων της επιστήμης και του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και της μη προσβολής της προσωπικότητας, τυχόν προσβολές, προσωπικές επιθέσεις και γενικώς κάθε παραβατική συμπεριφορά των χρηστών του προγράμματος δεν επιτρέπονται στο forum. Σε περίπτωση μη τήρησης, παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ακαδημίας το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του σπουδαστή/χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση μη εφαρμογής στην πράξη ή παραβίασης, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, των άρθρων 7 και 8 της παρούσας σύμβασης, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση καταγγελία αυτής, καθώς και την διακοπή παροχής υπηρεσιών με οποιοδήποτε ψηφιακό, έντυπο ή άλλο τρόπο, εκ μέρους της Ακαδημίας. Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανική ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η ηλεκτρονική πειρατεία (hacking), η εκμετάλλευση του λογισμικού της πλατφόρμας ενώ δεν επιτρέπεται η καταγραφή του περιεχομένου της μέσω αναλογικού, ψηφιακού ή άλλου αντίστοιχου μέσου. Οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αποβλέπουσα στην παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, θα θεωρείται πράξη επιζήμια για τα συμφέροντα της Ακαδημίας. Επιπλέον εξοπλισμός, εργαλεία και λογισμικό που χρησιμοποιούνται με σκοπό την προετοιμασία των προαναφερθέντων ενεργειών θα θεωρούνται μη τήρηση της παρούσας συμφωνίας και θα αντιμετωπίζονται ως παραβίαση. Η καταγγελία θα πραγματοποιείται εγγράφως και θα έχει άμεση ισχύ. Σε περίπτωση καταγγελίας ο σπουδαστής δεν δικαιούται επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε αντίστοιχης υποχρέωσης ή νομίμου δικαιώματος, η Ακαδημία θα παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια στις δικαστικές ή τις αστυνομικές αρχές. Αποκατάσταση ζημιών της Ακαδημίας ή τρίτων μερών καθώς και δίωξη των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις στο εφαρμοστέο, δηλ. το ελληνικό δίκαιο.

10. ΙΣΧΥΣ ΑΚΥΡΩΝ Ή ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, από οποιαδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, η παρούσα σύμβαση θα εξακολουθήσει να ισχύει ως προς τις άλλες διατάξεις της και το υπόλοιπο της επηρεαζόμενης διάταξης, εκτός εάν από τις περιστάσεις μπορεί να προκύψει ότι, ελλείψει της διάταξης η οποία κρίθηκε ότι είναι άκυρη, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είχαν συνάψει την παρούσα σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν όλες τις διατάξεις που κρίθηκαν άκυρες με έγκυρες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο διατάξεις, οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες στην αρχική τους πρόθεση.

11. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνάπτει την παρούσα σύμβαση στηριζόμενη σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση του άλλου μέρους η οποία δεν παρατίθεται ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για δόλια ή ψευδή δήλωση. Η παρούσα σύμβαση δεν δύναται να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης καταστεί ασυνεπής αναφορικά με τον νόμο, θα ακυρώνεται αυτομάτως και θα αφαιρείται από την παρούσα, ενώ η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται με κανέναν τρόπο. Σε ότι αφορά τυχόν διαφορές ή διαφωνίες ή διενέξεις προκύψουν κατά την σύνταξη ή/και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να τις διευθετήσουν φιλικά. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιτύχουν φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με τα παραπάνω, τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση της διένεξης ή της διαφωνίας και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας και του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή, και είναι εξίσου δεσμευτική και για τους δύο. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης, εφόσον δεν έχει προηγουμένως συνταχθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτήν.

13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ακύρωσης της εγγραφής του σπουδαστή, τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δηλώνω ότι διάβασα προσεκτικά, κατανόησα και αποδέχομαι την παρούσα συμφωνία. Περαιτέρω, γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι η παρούσα συμφωνία υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων προφορικών και έγγραφων συμφωνιών και δεν δύναται να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του σπουδαστή και της Ακαδημίας. Κατανοώ επίσης ότι, σε περίπτωση που παραβιάσω οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας, θα φέρω την ευθύνη της καταβολής τυχόν τελών είσπραξης ή δικηγορικών αμοιβών με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής. Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι με επαγγελματισμό και ευγένεια κατά τη συμμετοχή μου στον κύκλο μαθημάτων. Συμφωνώ να συμμορφωθώ άμεσα και πλήρως με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Ακαδημίας. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας θα τερματίζει αυτομάτως το δικαίωμά μου να συνεχίσω να παρακολουθώ την εκπαίδευση. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διδακτέα ύλη και το προσωπικό,εφόσον απαιτείται. Δηλώνω επίσης ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μέσω του ιστότοπου της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής υποδεικνύει ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει σαφώς το σύνολο των διατάξεων/όρων της παρούσας συμφωνίας και ότι αναγνωρίζω πλήρως τις νομικές μου υποχρεώσεις αναφορικά με την παρούσα σύμβαση.