ΟΡΟΙ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής του σπουδαστή. Το ισχύον κείμενο είναι το αγγλικό: https://www.vithoulkas.edu.gr/postgraduate-courses/conditions

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Η προσεκτική μελέτη και αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στα διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (εφεξής καλούμενη ως «Ακαδημία»), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, καθώς και για τη χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, η Ακαδημία προσφέρει διαδικτυακά μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στην διδασκαλία του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η Ακαδημία έχει δημιουργήσει ένα ειδικό “Training Internet Site – Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα” (πλατφόρμα e-learning), https://www. vithoulkas.edu.gr η οποία μπορεί να προσφέρει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε μέλη τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα μεταπτυχιακά μαθήματα από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ο σπουδαστής θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

   - Να παρακολουθήσει κάθε διάλεξη για έως δύο φορές, όποτε το επιθυμεί, εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, για το οποίον το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο (μετά τη λήξη, τα video θα ασφαλίζονται και δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτά),

   - Να έχει πρόσβαση στα βιβλία του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα με την επιλογή να αναζητεί λέξεις ή φράσεις μέσα από την διεύθυνση https://www.vithoulkas. com/searching_books/

   - Να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας (portal) www.vithoulkas.com, στο Όργανον του S. Hahnemann, στην online "Materia Medica" (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash), καθώς και στα άρθρα του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ο σπουδαστής πρέπει να διαθέτει ένα προσωπικό υπολογιστή με τουλάχιστον:

   - Επεξεργαστή Intel Core 2 Duo ή καλύτερο

   - 1 GB μνήμης RAM

   - 1280x720 Pixel οθόνη

   - Ηχεία

   - Περιηγητή (Browser) Internet Explorer, Firefox της Mozilla, Google Chrome ή Safari

  - Σύνδεση με το Διαδίκτυο με τουλάχιστον 1Mbps ταχύτητα Download.

Η πλατφόρμα E-learning υποστηρίζεται από Windows, Mac, iOS εφαρμογές (iPhone, iPad) και Android εφαρμογές.

Ο σπουδαστής διά της παρούσης αποδέχεται ότι τυχόν προσωπικοί υπολογιστές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου, η Ακαδημία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία τους, κατά τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο σπουδαστής πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο εγγραφής διαθέσιμο on line στην διεύθυνση https://www.vithoulkas.edu.gr/user/register, παρέχοντας μια σειρά από πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στη δημιουργία του προσωπικού του προφίλ.&nbsp Όλα τα ζητούμενα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν, πριν από την αποδοχή της εγγραφής. Μετά την υποβολή του εντύπου εγγραφής, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται στον αιτούμενο και στον διαχειριστή της πλατφόρμας.

Μετά την εγγραφή ο σπουδαστής θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της πληρωμής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μέσα από τον εμφανιζόμενο σε αυτό το μήνυμα σύνδεσμο (link), ο χρήστης θα μεταφερθείτε αυτόματα στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών PayPal (https://www.paypal.com), όπου μπορεί να εξοφλήσει το ποσόν για την εγγραφή του. Εναλλακτικώς, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με τραπεζικό έμβασμα (wire transfer). Η εγγραφή και η αποδοχή του μαθητή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη συγκατάθεση του διαχειριστή, προκειμένου να αποφευχθεί η εγγραφή τυχόν κακόβουλων χρηστών και μόνο αφού η διαδικασία πληρωμής έχει ολοκληρωθεί. Ο χρόνος κατά τον οποίον το υλικό γίνεται διαθέσιμο ξεκινά μόλις η Ακαδημία λάβει την πληρωμή.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι ανακοινωμένα στην ιστοσελίδα E-learning https://www.vithoulkas.edu.gr

Μετά την ολοκλήρωση των online μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι σπουδαστές θα λάβουν ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από την Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο σπουδαστής να λάβει την πλήρη γνώση στην Κλασική Ομοιοπαθητική. Κατά συνέπεια, το Δίπλωμα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής πιστοποιεί αυτήν την γνώση αλλά σε καμία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα για άσκηση της ομοιοπαθητικής. Οι σπουδαστές πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν στην χώρα τους. Οι νόμοι και οι κανόνες αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γι’ αυτό είναι ευθύνη του σπουδαστή να τους ερευνήσει ανάλογα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υποστήριξη του χρήστη πριν από την εγγραφή του θα προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) elearning@vithoulkas.com, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή Skype για θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υποστήριξη του χρήστη μετά την εγγραφή του θα προσφέρεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαντήσεις στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) θα δίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εντός 24 ωρών από την παράδοση του ηλεκτρονικού μηνύματος του χρήστη (εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες), ενώ η τηλεφωνική ή μέσω Skype υποστήριξη θα παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00 Ώρα Ελλάδος. (Εκτός από τις επίσημες αργίες).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα και προστατεύεται - διέπεται από την εθνική, την Ευρωπαϊκή καθώς και την διεθνή νομοθεσία για την προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίησή του με οποιονδήποτε τρόπο, είτε εν μέρει ή περιληπτικά, το σύνολο του περιεχομένου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα και μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο αυτό είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση των αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω κανόνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφέρει μια σειρά σοβαρών κυρώσεων.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

< p>Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη-σπουδαστή του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσης καθώς και των σχετικών διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών, των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διεθνών νόμων σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά.

 

Λόγω του γεγονότος ότι οι σπουδαστές θα παρακολουθούν πραγματικά περιστατικά ασθενών, διά της παρούσης δεσμεύονται από τους περιορισμούς οι οποίοι απορρέουν από το ιατρικό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος ισχύει για τους Ιατρούς, καθώς και από την ιατρική ρήτρα εμπιστευτικότητας, σχετικά με γεγονότα τα οποία περιήλθον εις γνώσιν τους κατά τη διάρκεια της άσκησης της ιατρικής. Επί πλέον, απαγορεύεται ρητά στους σπουδαστές να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση, είτε προφορική ή γραπτή ή ηλεκτρονική, σε σχέση με τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας των δεδομένων της παρούσας σύμβασης είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ακαδημία, ως αμέσως συνδεόμενη με τη φήμη και την αξιοπιστία της. Ως εκ τούτου οι σπουδαστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω ουσιαστικών ρητρών θα οδηγήσει σε (α) διακριτική ευχέρεια επιλογής ποινικής ρήτρας ίσης με 50.000 ευρώ (β) υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια, καθώς και για την ηθική βλάβη την οποία η Ακαδημία ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δυνατόν να υποφέρουν ως αποτέλεσμα της ως άνω παραβίασης του σπουδαστή-χρήστη.

Στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων της επιστήμης και του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και της μη προσβολής της προσωπικότητας, τυχόν προσβολές, προσωπικές επιθέσεις και γενικώς κάθε παραβατική συμπεριφορά των χρηστών του προγράμματος δεν επιτρέπονται στο forum. Σε περίπτωση παράβασης, παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ακαδημίας το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του σπουδαστή-χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΥΡΩΝ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, εν όλω ή εν μέρει, η παρούσα σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει τόσον ως προς τις άλλες διατάξεις της όσον και προς το υπόλοιπο της επηρεαζόμενης διάταξης, εκτός εάν δύναται να συναχθεί από τις περιστάσεις ότι ελλείψει της διάταξης η οποία κρίθηκε ότι είναι άκυρη, τα Μέρη δεν θα είχαν συνάψει την παρούσα σύμβαση. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να αντικαταστήσουν όλες τις διατάξεις οι οποίες ευρέθησαν να είναι άκυρες με διατάξεις οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να πλησιάσουν στην αρχική τους πρόθεση.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυτή η σύμβαση καθορίζει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Κανένα μέρος δεν έχει συνάψει την παρούσα σύμβαση επικαλούμενο κανενός είδους εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση του άλλου μέρους η οποία δεν είναι ρητά οριζόμενη ή αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση. Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει καμία ευθύνη για δόλια ή ψευδή δήλωση. Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το οποίον έχει και την αποκλειστική δικαιοδοσία. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης καταστεί αντίθετος με τον νόμο, πρέπει αυτομάτως να ακυρωθεί και να αφαιρεθεί από το παρόν, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί. Όσον αφορά σε οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ή λογομαχία η οποία μπορεί να ανακύψει κατά τη διάρκεια της υπογραφής ή/και της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό. Σε περίπτωση κατά την οποίαν τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε η αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση της διαφοράς ή της διαφωνίας ή της αντιλογίας ανήκει στα Δικαστήρια της Αθήνας. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας και του επισκέπτη-χρήστη-σπουδαστή, και είναι εξίσου δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν έχει προηγουμένως διατυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Σε περίπτωση της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ακύρωσης της εγγραφής του σπουδαστή, τα ήδη καταβληθέντα τέλη διδάκτρων δεν επιστρέφονται.