ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το E-Learning είναι ένα ακαδημαϊκό, on-line πρόγραμμα βασισμένο στα υψηλότερα εκπαιδευτικά standards, σύμφωνα με τις αρχές του Samuel Hahnemann.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Θεωρία, Materia Medica, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Διαλέξεις για σημαντικά θέματα, Λήψη Ιστορικών και Λεπτομερή Ανάλυσή τους, Επίπεδα Υγείας.

Παράλληλα με κάθε video, υπάρχουν επισημάνσεις των τμημάτων των βιβλίων των Hahnemann, Kent και Βυθούλκα, τα οποία πρέπει να μελετήσουν οι μαθητές.

Η νέα και πρωτοποριακή θεωρία των Επιπέδων Υγείας θα επιτρέψει στους σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος την θεραπευτική πορεία των ασθενών και να αντιληφθούν πότε και πώς πρέπει να παρέμβουν, με ποιά δυναμοποίηση, πόσο συχνά να την επαναλάβουν και τι να περιμένουν ως αντίδραση.

Θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη λήψη ιστορικών με μακροχρόνια follow-ups καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Βυθούλκας λαμβάνει το ιστορικό του ασθενούς, τον τρόπο με τον οποίο αναλύει και συνθέτει τις πληροφορίες με στόχο να εντοπίσει το ενδεικνυόμενο φάρμακο, ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί ώστε να φθάσει στη σωστή συνταγογράφηση και τον τρόπο με τον οποίο κάνει διαφοροποίηση στα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Βασικά υποστηριστικά σημεία του εκπαιδευτικού προγράμματος: Συντονιστής/Εκπαιδευτής – Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης - Τελικές Online Εξετάσεις – Εκτενείς Σημειώσεις – Ερωτήσεις για κάθε video – Τμήματα των βιβλίων των Hahnemann, Kent, Βυθούλκα, αναφερόμενα σε κάθε video, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο σπουδαστής– Δωρεάν βιβλία - Forum για τις ερωτήσεις των σπουδαστών.

Ο Καθ. Βυθούλκας μιλά αγγλικά και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε αγγλικούς, ισπανικούς, ελληνικούς, ιταλικούς, ρωσικούς και πορτογαλικούς υπότιτλους.

Το E-Learning αποτελείται από 300 ώρες video & και audio, 300 ώρες μελέτης (η οποία υποδεικνύεται αντίστοιχα) και 150 ώρες κλινικής πρακτικής άσκησης (σύνολον:750 ώρες).

Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2 έτη.