ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δίδακτρα και τρόποι πληρωμής

Δωρεάν Βιβλία και χωρίς έξοδα αποστολής

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

13 τόμοι της Materia Medica Viva και 4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium” (Προσοχή: πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα αυτών των βιβλίων - με εξαίρεση το βιβλίο "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής").

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium”. (Προσοχή: στα 3 τελευταία πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

2 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής" και "Levels of Health"

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium”. (Προσοχή: στα 3 τελευταία πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

2 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής" και "Levels of Health" (Προσοχή: σχετικά με το "Levels of Health" πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

Το βιβλίο του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής"

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

Το βιβλίο του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής"

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

---

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

---


Εάν κάποιος από τους υποψήφιους σπουδαστές ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες αυτός/αυτή πρέπει να το δηλώσει κατά την ώρα της εγγραφής. Οι διάφορες εκπτώσεις θα εφαρμόζονται μετά την επιβεβαίωση από την Ακαδημία της εγκυρότητας των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται.

Σπουδαστές οι οποίοι δικαιούνται τα δίδακτρα των 3.000 ευρώ:

Όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν ήδη το Δίπλωμα ή τη Βεβαίωση Παρακολούθησης της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.

Εάν η πληρωμή γίνεται σε δόσεις, οι διαλέξεις θα ανοίξουν στους σπουδαστές με τη μορφή τεσσάρων ή οκτώ θεματικών ενοτήτων (οι οποίες θα είναι προσβάσιμες κάθε φορά κατά την οποία η συναλλαγή ολοκληρώνεται)

Πληρωμή σε 4 δόσεις
Θεωρία Α/Β και Materia Medica A  
Materia Medica Β και Materia Medica C 
Επίπεδα Υγείας, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Ανάλυση Σημαντικών Θεμάτων, Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Α  
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Β, Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση C

Πληρωμή σε 8 δόσεις
Θεωρία Α και Β
Materia Medica A 
Materia Medica Β
Materia Medica C 
Επίπεδα Υγείας, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Ανάλυση Σημαντικών Θεμάτων
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Α 
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Β
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση C

Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στη δεύτερη, τρίτη, κλπ. ενότητα του Προγράμματος E-Learning νωρίτερα και δεν επιθυμεί να περιμένει για έξι μήνες για τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη δόση, τότε μπορεί να καταβάλλει τα δίδακτρα νωρίτερα και αυτόματα θα έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη ενότητα του Προγράμματος E-Learning. 

Ο σπουδαστής δεν θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μόνο μία ενότητα ξεχωριστά, π.χ. την δεύτερη ή την τρίτη, κλπ. Τα Ιστορικά παρουσιάζονται σε μορφή audio, ενώ η ανάλυση του Ιστορικού σε μορφή video. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να δουν το πλήρες πρόγραμμα εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχουν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, η πρόσβαση στο πρόγραμμα διακόπτεται.

Εάν η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δόσεις και σε περίπτωση κατά την οποία μια δόση καθυστερήσει για περισσότερο από 10 (ημερολογιακές) ημέρες, η δυνατότητα του χρήστη να έχει περαιτέρω πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναστέλλεται αυτόματα. Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα ποσά των διδάκτρων, αφορούν κάθε σπουδαστή-χρήστη προσωπικά. Οργανισμοί (όπως πανεπιστήμια) οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν ειδική συμφωνία με την Ακαδημία.

Χρέωση Online Εξετάσεων
Το κόστος για τις on-line εξετάσεις στο τέλος του διετούς προγράμματος είναι 370 ευρώ.

Επιστροφές χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής ενός σπουδαστή οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.