Αναγνώριση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της IACH έχει υιοθετηθεί από διάφορα Πανεπιστήμια
 • Κρατικό Αυτόνομο Ίδρυμα για Συμπληρωματική Επαγγελματική Εκπαίδευση της Δημοκρατίας του Chuvash " Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Κατάρτισης Ιατρών" του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας του Chuvash (Ρωσία) - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς.
 • Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Παραδοσιακής και Συμπληρωματικής Ιατρικής (Ρωσία) - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους
 • Ιατρική Σχολή Κρατικού Πανεπιστημίου Παραγωγής Τροφίμων Μόσχας (Ρωσία) - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους
 • PHEE "Ιατρικό Πανεπιστήμιο Kyiv”” - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Κτηνιάτρους.
 • Εθνική Ιατρική Ακαδημία Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης P. L. Shupik (Ουκρανία) - σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Ουκρανίας - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς και Φαρμακοποιούς
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελλάδος - Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική για Ιατρούς και Οδοντιάτρους
 • Pontificia Universidad Javeriana Cali, Κολομβία - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων για Ιατρούς, Οδοντιάτρους και φοιτητές αυτών των σχολών
 • Ομοιοπαθητική Ιατρική Ακαδημία Βαρκελώνης, Ισπανία - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων για Ιατρούς και Οδοντιάτρους
 • Το Πρόγραμμα E-Learning έχει πιστοποιηθεί επίσημα στις 13 Απριλίου 2017 από το Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας Σερβίας, με τον αριθμό Α -742/17 ως εθνικό πρόγραμμα μαθημάτων πρώτης κατηγορίας.
 • Το Πρόγραμμά μας E-Learning έχει πιστοποιηθεί επίσημα από το Αυστραλιανό Μητρώο Ομοιοπαθητικών [Australian Register of Homeopaths (AROH)] https://www.aroh.com.au/Accredited-Courses
 • Το New Zealand Qualifications Authority (NZQA) έχει αξιολογήσει το Δίπλωμα στην Κλασική Ομοιοπαθητική το οποίο προσφέρεται από την Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής και έχει εκτιμήσει ότι είναι ισότιμο με 30 credits (30 x 10 ώρες διδασκαλίας), στο Επίπεδο 6 του New Zealand Qualifications Framework (NZQF).
 • To E-Learning Course της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής και το Vithoulkas College of Classical Homeopathy, UK έχουν βραβευθεί με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας από την Faculty of Homeopathy, UK. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση του ήθους, της οργάνωσης, του εκπαιδευτικού προγράμματος, του επιπέδου εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης . https://www.facultyofhomeopathy.org/
 • Το E-Learning Course του Καθ. Γεωργίου Βυθούλκα έχει πιστοποιηθεί από τον Γερμανικό Ιατρικό Ομοιοπαθητικό Σύλλογο DZVhÄ, με τον αριθμό έγκρισης 2023-0191-ZV και οι σπουδαστές αυτού του Course θα μπορούν να λαμβάνουν 20 Credits Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. https://www.weiterbildung-homoeopathie.de/events/evid4153-e-learning-kurs-in-klassischer-homoeopath/