ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής του σπουδαστή. Το ισχύον κείμενο είναι το αγγλικό: https://www.vithoulkas.edu.gr/legal

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Η προσεκτική μελέτη και αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής (εφεξής καλούμενης η «Ακαδημία»), το οποίο περιγράφεται παρακάτω, καθώς και για τη χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κατάρτισης, η Ακαδημία προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στον τομέα της Κλασικής Ομοιοπαθητικής, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αρχές της Κλασικής Ομοιοπαθητικής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερθείς στόχος, η Ακαδημία έχει δημιουργήσει έναν ειδικό «εκπαιδευτικό ιστότοπο» (πλατφόρμα e-learning), ο οποίος μπορεί να προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερθέν πρόγραμμα e-learning από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (ONLINE) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το προαναφερθέν πρόγραμμα διαιρείται σε επτά θεματικές ενότητες: Θεωρία, Materia Medica, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Σημαντικά Θέματα, Levels of Health (Επίπεδα Υγείας), Λήψη Ιστορικών και Ανάλυση, οι οποίες παρέχονται στον σπουδαστή με τη μορφή εικόνας (video) και ήχου (audio). Οι σπουδαστές της Ακαδημίας θα επιβλέπονται από τον Καθηγητή Γεώργιο Βυθούλκα και από πιστοποιημένους συντονιστές, οι οποίοι διαθέτουν εξαιρετικές γνώσεις και εμπειρία επί του προαναφερθέντος θέματος της Κλασικής Ομοιοπαθητικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αξιολογήσεις (τεστ) κατά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τελικές online εξετάσεις και ένα φόρουμ στο οποίο οι σπουδαστές υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, οι οποίες απαντώνται από τον συντονιστή/διδάσκοντα. Το πρόγραμμα e-learning αποτελείται από 300 ώρες οπτικών (video) & ηχητικών (audio) μαθημάτων, 300 ώρες μελέτης και 150 ώρες κλινικής πρακτικής (συνολικά: 750 ώρες).

Παράλληλα με κάθε βίντεο υπάρχουν υποδείξεις σχετικά με τα τμήματα των βιβλίων των Hahnemann, Kent και Βυθούλκα, τα οποία αντιστοιχούν στην διδασκαλία που πρέπει να μελετήσουν οι σπουδαστές. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε τρία τεστ (Θεωρία/Όργανον, MateriaMedica και Repertorization) (δεν έχουν αυτήν την υποχρέωση αν επιθυμούν να λάβουν μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης). Ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος εντός μιας χρονικής περιόδου 24 μηνών (2 ετών) από την ημερομηνία εισαγωγής του σε αυτό. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, θα αναστέλλεται η πρόσβασή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η IACH μπορεί να προσφέρει στους Σπουδαστές την δυνατότητα της δωρεάν επέκτασης στην πρόσβαση στο Πρόγραμμα έως έξι (6) μήνες. Η δωρεάν επέκταση και η διάρκειά της, από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, αποφασίζεται αποκλειστικά και χορηγείται από την IACH, μετά την αξιολόγηση της προόδου του Σπουδαστή. Η προαναφερόμενη δωρεάν επέκταση χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας των σπουδών των δύο (2) ετών και εφόσον ο Σπουδαστής έχει πληρώσει όλα το ποσό των διδάκτρων. Μετά την επέκταση της δωρεάν επέκτασης, οι Σπουδαστές έχουν την δυνατότητα επέκτασης επί πληρωμή έως έξι (6) μήνες. Τα δίδακτρα για την προαναφερόμενη επέκταση υπολογίζονται με βάση τον χρόνο που χρειάζεται ο Σπουδαστής για να ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα και πληρώνονται (τα δίδακτρα) πριν την χορήγηση της επέκτασης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της δωρεάν και της επί πληρωμή επέκτασης, οι Σπουδαστές δεν θα έχουν περαιτέρω πρόσβαση στο Πρόγραμμα. Η πρόσβαση του Σπουδαστή στο Πρόγραμμα απενεργοποιείται και δεν παρέχεται περαιτέρω επέκταση. Αν ο Σπουδαστής δεν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα, δεν δικαιούται την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος έχουν όλοι οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και πιστοποιημένοι Ομοιοπαθητικοί.   Ως προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής (IACH), όλοι οι σπουδαστές πρέπει να καταθέσουν δέκα (10) ιστορικά με επαναληπτική παρακολούθηση (followup) έξι μηνών (τουλάχιστον δύο followup).   Αυτά τα ιστορικά μπορούν να κατατεθούν εντός ενός έτους μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις Τελικές Εξετάσεις. Το Δίπλωμα της IACH δεν παρέχει αυτομάτως το δικαίωμα άσκησης της ομοιοπαθητικής νομίμως.   Οι σπουδαστές πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της χώρας τους.

Συγκεκριμένα για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος έχουν όλοι οι ιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι.   Όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης..

Οι Τελικές Εξετάσεις διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα και οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν έναν μήνα της επιλογής τους κατά την χρονική περίοδο του ενός (1) έτους μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, διαφορετικά θα λαμβάνουν μόνον την Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, θα έχουν το δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, εξεταζόμενοι σε όλα τα tests των Τελικών Εξετάσεων. Αν ένας σπουδαστής αποτύχει στις εξετάσεις για δεύτερη φορά, μπορεί να πάρει μέρος στις τελικές εξετάσεις για τρίτη και τελευταία φορά, έξι (6) μήνες μετά την δεύτερη προσπάθεια. Στην δεύτερη και/ ή στην τρίτη προσπάθεια, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να πάρει μέρος στις τελικές εξετάσεις αποκλειστικά στην χρονική περίοδο του ενός (1) μηνός μετά τις προηγούμενες εξετάσεις, διαφορετικά θα λαμβάνει την Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα ιστορικά θα πρέπει να κατατίθενται το αργότερο ένα έτος μετά την ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων. Οι σπουδαστές που δεν θα καταφέρουν να υποβάλουν τα ιστορικά μέσα στην χρονική περίοδο του ενός (1) έτους, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) για επέκταση έως έξι (6) μήνες. Μετά την πάροδο των δεκαοκτώ μηνών, η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα τερματίζεται, και ο σπουδαστής θα λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης (Certificate of Attendance). Τα ιστορικά πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον ίδιο τον σπουδαστή προκειμένου να μπορέσει ο Συντονιστής να διαπιστώσει πώς τα προσεγγίζει και τα αξιολογεί ο σπουδαστής. Τα ιστορικά θα μελετώνται και θα ελέγχονται από τον Συντονιστή, ο οποίος θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους σπουδαστές.

Κατά την υποβολή των ιστορικών σε καμία περίπτωση δεν θα αναγράφονται στοιχεία που αποκαλύπτουν την ιδιότητα του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα δεν θα αναγράφεται το όνομα ή το επώνυμο ή το επάγγελμα του ασθενούς. Επίσης η ηλικία θα αναγράφεται κατά προσέγγιση και όχι η ακριβής. Ο Σπουδαστής πρέπει να αντιμετωπίζει τα υποβληθέντα ιστορικά με απόλυτη εχεμύθεια, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ανωνυμίας του ασθενούς, ενώ δεν πρέπει να καταγράφει καμία πληροφορία που προσδιορίζει την ταυτότητα του ασθενούς (όνομα/επώνυμο, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.) Τα ιστορικά θα συζητούνται με τον Συντονιστή, αλλά εξυπακούεται ότι η αντιμετώπιση κάθε ενός εξ αυτών αποτελεί και θα εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη του Σπουδαστή. Τα δεδομένα από τα υποβληθέντα ιστορικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ακαδημία για εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς.

Όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές, οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις και οι οποίοι δεν θα καταθέσουν τα 10 ιστορικά με followup 6 μηνών, θα λάβουν τη Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης δεν τους παρέχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα άσκησης της ομοιοπαθητικής στη χώρα τους. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν βιολόγοι, φυσικοί, χημικοί, βιοχημικοί και άλλοι αντίστοιχοι επιστήμονες. Σκοπός είναι να αναδειχθούν ερευνητικοί τομείς για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιστημονική επιβεβαίωση της ομοιοπαθητικής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα δείγμα των διαλέξεων του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας και, πιο συγκεκριμένα, στη διεύθυνση https://vithoulkas.edu.gr ή στο κανάλι του Καθηγητή Βυθούλκα στο YouTube.   Έχει επίσης τη δυνατότητα εγγραφής για μια δωρεάν δοκιμή 10 ημερών.   Με τη συμμετοχή τους στην Δωρεάν Δοκιμή, οι σπουδαστές δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο πλήρες διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ο σπουδαστής θα δικαιούται τα ακόλουθα:

  - Να παρακολουθήσει κάθε διάλεξη έως και δύο φορές, όποτε το επιθυμεί, εντός της χρονικής περιόδου των είκοσι τεσσάρων μηνών, κατά την οποία θα είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα (με τη λήξη αυτής, τα βίντεο θα κλειδώνονται και ο σπουδαστής δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτά),

  - Να συμμετάσχει στο Φόρουμ το οποίο θα διατίθεται στην πλατφόρμα, για τη δημοσίευση και την ανταλλαγή απόψεων. Οι Συντονιστές θα παρακολουθούν τις συζητήσεις, ώστε να παρέχουν προσωπικές ή ομαδικές απαντήσεις.  

  - Να υποβάλλει ερωτήματα στον Συντονιστή. Ο Συντονιστής θα υποχρεούνται να απαντήσει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του ερωτήματος,

 - Να πραγματοποιεί ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες δίδουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον βαθμό της εκ μέρους του κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού,

  - Να έχει πρόσβαση στα βιβλία του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης λέξεων ή φράσεων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  https://www.vithoulkas.com/learning-tools/searching-books/

  - Να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου (πύλης) https://www.vithoulkas.com/, στο Όργανον του S. Hahnemann, στην ηλεκτρονική «MateriaMedica» (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash), καθώς και στα άρθρα του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα.

  - Να λάβει, δωρεάν (ανάλογα με τους όρους πληρωμής) τα βιβλία του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα - [«TheScience of Homeopathy» (Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής), «Levels of Health» (Επίπεδα Υγείας), «NewModel of HealthandDisease» (Νέο Μοντέλο της Υγείας και της Ασθένειας), «Homeopathy, Medicine for theNewMillennium» (Ομοιοπαθητική - Ιατρική για τη Νέα Χιλιετία) και τους 13 τόμους της «Materia Medica Viva»]

Σημειωτέον ότι τα στοιχεία σύνδεσης/το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας για την πλατφόρμα E-learning είναι αυστηρά απόρρητα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με κανένα άλλο άτομο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ο Σπουδαστής πρέπει να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή με τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

   ‐ Επεξεργαστή IntelCore 2 Duo ή ανώτερο (συνιστάται επεξεργαστής Core-i3 ή ανώτερος)

   ‐ 1 GB μνήμης RAM (συνιστώνται 4 GB)

   ‐ Οθόνη 1280x720 εικονοστοιχείων ή μεγαλύτερη

   ‐ Ηχεία

   ‐ Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, Edge, MozillaFirefox, GoogleChrome ή Safari

  ‐ Σύνδεση στο διαδίκτυο με σταθερή ταχύτητα λήψης (download) τουλάχιστον 1 Mbps. (συνιστώνται 4 Mbps)

Η πλατφόρμα E-learning υποστηρίζεται σε λειτουργικό Windows (έκδοση 7 ή μεταγενέστερη), Mac (MacOS X 10.8 ή μεταγενέστερη έκδοση), συσκευές iOS (iPhone, iPad - iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση) και συσκευές Android (Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Δια της παρούσας ο σπουδαστής αποδέχεται ότι τυχόν προσωπικοί υπολογιστές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συμμορφώνονται με τις προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές και, ως εκ τούτου, η Ακαδημία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει μια ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση  https://www.vithoulkas.edu.gr/register ,  παρέχοντας μια σειρά πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία του προσωπικού του προφίλ.    Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία προκειμένου να γίνει δεκτή η εγγραφή. Μετά την υποβολή της αίτησης, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον αιτούντα και στον διαχειριστή της πλατφόρμας.

Μετά την εγγραφή του, ο σπουδαστής θα λάβει δύο μηνύματα. Ένα μήνυμα που περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και ένα μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με μια Δωρεάν Δοκιμή 10 ημερών.   Όταν εκπνεύσει η περίοδος της Δωρεάν Δοκιμής, ο σπουδαστής θα λάβει ένα μήνυμα με τα στοιχεία πληρωμής. Μέσω των συνδέσμων στο συγκεκριμένο μήνυμα, ο χρήστης θα ανακατευθύνεται αυτομάτως στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών PayPal (https://www.paypal.com), όπου θα μπορεί να εξοφλήσει το κόστος της εγγραφής του ή/και των συνδρομών που έχει επιλέξει. Εναλλακτικά, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Η εγγραφή και η εισαγωγή του σπουδαστή στο πρόγραμμα θα επιβεβαιώνονται με τη συναίνεση του διαχειριστή, προκειμένου να αποφεύγεται η εγγραφή τυχόν κακόβουλων χρηστών και μόνον αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Ο χρόνος κατά τον οποίο το υλικό καθίσταται διαθέσιμο επέρχεται μόλις η Ακαδημία λάβει την πρώτη δόση των διδάκτρων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα Δίδακτρα και οι Προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΠΛΩΜΑ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σπουδαστές κατάλληλοι για το Δίπλωμα της IACH

Οι σπουδαστές που είναι κατάλληλοι για το Δίπλωμα της IACH πρέπει να είναι ιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι.

Προκειμένου να λάβει το Δίπλωμα της IACH, ο σπουδαστής:

1. Πρέπει να παρακολουθήσει όλο το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων. Αυτή η απαίτηση (1)  ισχύει τόσο για το Δίπλωμα όσο και για τη Βεβαίωση

2. Πρέπει να επιτύχει στα  τεστ για τη Θεωρία και το Όργανον, τη MateriaMedica και το Repertorization.

3. Πρέπει να επιτύχει στις Τελικές Εξετάσεις

4. Πρέπει να υποβάλει επιτυχώς δέκα (10) ιστορικά με έξι (6) μήνες followup (τουλάχιστον δύο (2) follow-up)

Το Πρόγραμμα E-learning της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την οικοδόμηση μιας στέρεας βάσης ώστε να καταστεί κάποιος καλός ομοιοπαθητικός. Ως εκ τούτου, το Δίπλωμα της Ακαδημίας πιστοποιεί τις γνώσεις, αλλά δεν παρέχει αυτομάτως το δικαίωμα άσκησης της ομοιοπαθητικής. Οι σπουδαστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας τους. Καθώς οι νόμοι αυτοί διαφέρουν ανά τον κόσμο, την ευθύνη για τη σχετική έρευνα φέρει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής.

Σπουδαστές που λαμβάνουν τη Βεβαίωση Παρακολούθησης

**Σημειωτέον ότι, αν δεν εμπίπτετε στις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να λάβετε μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου μαθημάτων, ενώ δεν υποχρεούστε να συμμετάσχετε στα tests ή στις Τελικές Εξετάσεις.**

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υποστήριξη προς τον χρήστη πριν από την εγγραφή του θα παρέχεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elearning@vithoulkas.com, καθώς και τηλεφωνικά ή μέσω Skype για ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Υποστήριξη προς τον χρήστη μετά την εγγραφή του θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ίδιας της πλατφόρμας, στο Φόρουμ.   Μέσω της χρήσης του φόρουμ για την υποβολή ερωτήσεων, όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε αυτές. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε όλα τα αναρτημένα κείμενα μέσω λέξεων-κλειδιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παρέχονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εντός 24 ωρών από την παράδοση του ηλ. μηνύματος του χρήστη (εκτός από Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες), ενώ η υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή Skype θα παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος (εκτός από επίσημες αργίες).

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου που παρέχεται στον ιστότοπό μας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα και προστατεύεται/διέπεται από την εθνική, την κοινοτική καθώς και τη διεθνή νομοθεσία για την προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, είτε εν μέρει είτε συνοπτικά, του συνόλου του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Καθηγητή Γ. Βυθούλκα και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση των αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθέντων κανόνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιφέρει μια σειρά σοβαρών κυρώσεων. Σε περίπτωση παραβίασης των προαναφερθέντων υποχρεώσεων/όρων, ο σπουδαστής συμφωνεί και αποδέχεται να αποζημιώσει την Ακαδημία με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή, η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για κάθε τυχόν θετική ζημία ή απώλεια, καθώς και για ηθική βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή του ιστότοπου διέπεται από τους όρους της παρούσας, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής, της κοινοτικής και της διεθνούς νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά.

Λόγω του γεγονότος ότι οι σπουδαστές θα παρακολουθούν πραγματικά ιστορικά ασθενών, δια της παρούσας δεσμεύονται από τους περιορισμούς που απορρέουν από τον ιατρικό κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ισχύει για τους ιατρούς, καθώς και από τη ρήτρα ιατρικής εμπιστευτικότητας, η οποία αφορά γεγονότα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση της ιατρικής. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά στους σπουδαστές να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δημοσίευση, είτε προφορική, είτε γραπτή, είτε ηλεκτρονική, σε σχέση με τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας σύμβασης είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ακαδημία, διότι συνδέεται άμεσα με τη φήμη και την αξιοπιστία της. Ως εκ τούτου, οι Σπουδαστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω ουσιαστικών όρων θα οδηγήσει σε (α) επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με 50.000 ευρώ, (β) υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια, καθώς και για την ηθική βλάβη την οποία η Ακαδημία ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να υποστούν ως αποτέλεσμα της ως άνω παραβίασης εκ μέρους του σπουδαστή/χρήστη.

Στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων της επιστήμης και του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και της μη προσβολής της προσωπικότητας, τυχόν προσβολές, προσωπικές επιθέσεις και γενικώς κάθε παραβατική συμπεριφορά των χρηστών του προγράμματος δεν επιτρέπονται στο φόρουμ. Σε περίπτωση μη τήρησης, παραμένει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ακαδημίας το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του σπουδαστή/χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση μη εφαρμογής στην πράξη ή παραβίασης, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, των άρθρων 10 και 11 της παρούσας σύμβασης, το γεγονός αυτό θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση καταγγελία αυτής, καθώς και τη διακοπή παροχής υπηρεσιών με οποιονδήποτε ψηφιακό, έντυπο ή άλλο τρόπο, εκ μέρους της Ακαδημίας.  Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανική ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η ηλεκτρονική πειρατεία (hacking) ή η εκμετάλλευση του λογισμικού της πλατφόρμας e-learning, ενώ δεν επιτρέπεται η καταγραφή του περιεχομένου της μέσω αναλογικού, ψηφιακού ή άλλου αντίστοιχου μέσου. Οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αποβλέπουσα στην παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων θα θεωρείται πράξη επιζήμια για τα συμφέροντα της Ακαδημίας. Επιπλέον,  εξοπλισμός, εργαλεία και λογισμικό που χρησιμοποιείται με σκοπό την προετοιμασία των προαναφερθέντων ενεργειών θα θεωρούνται μη τήρηση της παρούσας συμφωνίας και θα αντιμετωπίζονται ως παραβίαση. Η καταγγελία θα πραγματοποιείται εγγράφως, θα έχει άμεση εφαρμογή και δεν θα δημιουργεί καμία υποχρέωση επιστροφής διδάκτρων για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε αντίστοιχης υποχρέωσης ή νόμιμου δικαιώματος, η Ακαδημία θα παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια στις δικαστικές ή τις αστυνομικές αρχές. Αποκατάσταση ζημιών της Ακαδημίας ή τρίτων μερών, καθώς και δίωξη των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις στο εφαρμοστέο, δηλ. το ελληνικό, δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΙΣΧΥΣ ΑΚΥΡΩΝ Ή ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, εν όλω ή εν μέρει, από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, η παρούσα σύμβαση θα εξακολουθήσει να ισχύει ως προς τις άλλες διατάξεις της και το υπόλοιπο της επηρεαζόμενης διάταξης, εκτός εάν από τις περιστάσεις μπορεί να προκύψει ότι, ελλείψει της διάταξης η οποία κρίθηκε ότι είναι άκυρη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα είχαν συνάψει την παρούσα σύμβαση. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν όλες τις διατάξεις που κρίθηκαν άκυρες με έγκυρες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο διατάξεις, οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες στην αρχική τους πρόθεση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνάπτει την παρούσα σύμβαση στηριζόμενο σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση του άλλου μέρους η οποία δεν παρατίθεται ρητά ή δεν αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. Το παρόν Άρθρο δεν αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ψευδή δήλωση. Η παρούσα σύμβαση δεν δύναται να τροποποιηθεί παρά μόνο με την έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης καταστεί ασυνεπής αναφορικά με το νόμο, θα ακυρώνεται αυτομάτως και θα αφαιρείται από την παρούσα, ενώ η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων δεν θα επηρεάζεται με κανέναν τρόπο. Σε ό,τι αφορά τυχόν διαφορές ή διαφωνίες ή διενέξεις που ενδεχομένως προκύψουν κατά την σύνταξη ή/και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν να τις διευθετήσουν φιλικά. Σε περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν επιτύχουν φιλικό διακανονισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση της διένεξης ή της διαφωνίας και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας και του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή, η οποία είναι εξίσου δεσμευτική και για τους δύο. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ούτε θα αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης εφόσον δεν έχει προηγουμένως συνταχθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δηλώνω ότι διάβασα προσεκτικά, κατανόησα και αποδέχομαι την παρούσα συμφωνία. Περαιτέρω, γίνεται κατανοητό και συμφωνείται ότι η παρούσα συμφωνία υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ταυτόχρονων προφορικών και έγγραφων συμφωνιών και δεν δύναται να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του σπουδαστή και της Ακαδημίας. Κατανοώ επίσης ότι, σε περίπτωση που παραβιάσω οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας, θα φέρω την ευθύνη της καταβολής τυχόν τελών είσπραξης ή δικηγορικών αμοιβών με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής. Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι με επαγγελματισμό και ευγένεια κατά τη συμμετοχή μου στον κύκλο μαθημάτων. Συμφωνώ να συμμορφωθώ άμεσα και πλήρως με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Ακαδημίας. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας θα τερματίζει αυτομάτως το δικαίωμά μου να συνεχίσω να παρακολουθώ την εκπαίδευση. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διδακτέα ύλη και το προσωπικό,εφόσον απαιτείται. Δηλώνω επίσης ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής μέσω του ιστότοπου της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής Ομοιοπαθητικής υποδεικνύει ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει σαφώς το σύνολο των διατάξεων/όρων της παρούσας συμφωνίας και ότι αναγνωρίζω πλήρως τις νομικές μου υποχρεώσεις αναφορικά με την παρούσα σύμβαση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δίδακτρα και τρόποι πληρωμής

Δωρεάν Βιβλία και χωρίς έξοδα αποστολής

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

13 τόμοι της Materia Medica Viva και 4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium" (Προσοχή: πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα αυτών των βιβλίων - με εξαίρεση το βιβλίο "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής").

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium". (Προσοχή: στα 3 τελευταία πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και τελειόφοιτοι Φοιτητές των Σχολών αυτών.

4.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

2 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής" και "Levels of Health"

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

4 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής", "Levels of Health", "A New Model for Health and Disease" και "Homeopathy-Medicine for the new Millennium". (Προσοχή: στα 3 τελευταία πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

2 βιβλία του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής" και "Levels of Health" (Προσοχή: σχετικά με το "Levels of Health" πρόκειται για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα).

Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι ΑΕΙ, Βιολόγοι, Νοσηλευτές ΑΕΙ, Διαιτολόγοι ΑΕΙ, Φυσικοθεραπευτές, Μαίες

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

Το βιβλίο του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής"

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ

Το βιβλίο του Καθ. Βυθούλκα: "H Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής"

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις

---

Kάτοχοι Διπλώματος ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης IACH

3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε 8 δόσεις

---


Εάν κάποιος από τους υποψήφιους σπουδαστές ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες αυτός/αυτή πρέπει να το δηλώσει κατά την ώρα της εγγραφής. Οι διάφορες εκπτώσεις θα εφαρμόζονται μετά την επιβεβαίωση από την Ακαδημία της εγκυρότητας των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται.

Σπουδαστές οι οποίοι δικαιούνται τα δίδακτρα των 3.000 ευρώ:

Όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν ήδη το Δίπλωμα ή τη Βεβαίωση Παρακολούθησης της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.

Εάν η πληρωμή γίνεται σε δόσεις, οι διαλέξεις θα ανοίξουν στους σπουδαστές με τη μορφή τεσσάρων ή οκτώ θεματικών ενοτήτων (οι οποίες θα είναι προσβάσιμες κάθε φορά κατά την οποία η συναλλαγή ολοκληρώνεται)

Πληρωμή σε 4 δόσεις
Θεωρία Α/Β και Materia Medica A  
Materia Medica Β και Materia Medica C 
Επίπεδα Υγείας, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Ανάλυση Σημαντικών Θεμάτων, Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Α  
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Β, Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση C

Πληρωμή σε 8 δόσεις
Θεωρία Α και Β
Materia Medica A 
Materia Medica Β
Materia Medica C 
Επίπεδα Υγείας, Repertorization, Ερωτήσεις και Απαντήσεις, Ανάλυση Σημαντικών Θεμάτων
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Α 
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση Β
Λήψη Ιστορικών & Ανάλυση C

Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στη δεύτερη, τρίτη, κλπ. ενότητα του Προγράμματος E-Learning νωρίτερα και δεν επιθυμεί να περιμένει για έξι μήνες για τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη δόση, τότε μπορεί να καταβάλλει τα δίδακτρα νωρίτερα και αυτόματα θα έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη ενότητα του Προγράμματος E-Learning. 

Ο σπουδαστής δεν θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μόνο μία ενότητα ξεχωριστά, π.χ. την δεύτερη ή την τρίτη, κλπ. Τα Ιστορικά παρουσιάζονται σε μορφή audio, ενώ η ανάλυση του Ιστορικού σε μορφή video. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να δουν το πλήρες πρόγραμμα εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχουν να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, η πρόσβαση στο πρόγραμμα διακόπτεται.

Εάν η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δόσεις και σε περίπτωση κατά την οποία μια δόση καθυστερήσει για περισσότερο από 10 (ημερολογιακές) ημέρες, η δυνατότητα του χρήστη να έχει περαιτέρω πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναστέλλεται αυτόματα. Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα ποσά των διδάκτρων, αφορούν κάθε σπουδαστή-χρήστη προσωπικά. Οργανισμοί (όπως πανεπιστήμια) οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν ειδική συμφωνία με την Ακαδημία.

Χρέωση Online Εξετάσεων
Το κόστος για τις on-line εξετάσεις στο τέλος του διετούς προγράμματος είναι 370 ευρώ.

Επιστροφές χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής ενός σπουδαστή οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.