LEVELS OF HEALTH - Homeopathy Courses by G. Vithoulkas

Bu kurs Mayıs 2012'de Yunanistan’ın Alonissos' adasında bulunan Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi'ndeki bir ders sırasında kaydedilmiştir. Profesör George Vithoulkas'ın öncü "Sağlık Seviyeleri" teorisi ile birlikte homeopatik teori, soru-cevap seansı ve sekiz canlı vaka analizi içerir. Profesör George Vithoulkas'ın "Sağlık Seviyeleri" Kursu, genel olarak tıbba ve özellikle homeopatiye son derece özgün bir katkıdır. Yeni ve öncü Sağlık Seviyeleri teorisi öğrencilerin hastalarının geçirdiği süreci derinlemesine anlamalarını sağlayacak ve remedileri ne zaman uygulayacaklarını, hangi potensi reçete edeceklerini, remediyi ne sıklıkla tekrar edeceklerini ve nasıl bir reaksiyon ne bekleyeceklerini anlamalarına yarar.

Neden bir astım vakası tedavi edilebilirken diğer astım vakasını yönetmek bu kadar zordur? Neden bir sedef hastalığı tedavi edilebilirken diğer vakaya sadece marjinal seviyede yardım edilebilir? Böylesine derin meselelerin anlaşılması, bu dersin en önemli özelliğidir. Bu sayede kişi tanıda daha yetkin hale gelebilir ve her vakanın gerçek prognozunu kavrayabilir.