HOMEOPATİ KURSUNUN AVANTAJLARI

Gerçek Klasik Homeopati Çalışmasının Faydaları

Sevgili Öğrenci adayları,

Homeopatiyi uygulamanın farklı yolları olduğunu bildiğinizden eminim, ancak Hahnemann sadece bir yol göstermiştir ve en doğru uygulamayı herkesten daha iyi bildiği açıktır: Homeopat bireyin durumuna özel benzersiz homeopatik remediyi bulmaya gayret etmelidir. 

Hahnemann'ın yolu, bazen bir saatten fazla süren konsültasyon sırasında, vakayı inceleyen, doğru remediyi bulmaya çalışan homeopat için çok detaylı dikkat gerektiren oldukça zor bir yoldur.

Bu görev, deneyimli bir homeopat için bile çoğu zaman oldukca zor ve zaman alıcıdır!

Ve bu vicdani çaba, Materia Medika ve homeopati bilimi teori bilgisi ile tamamlanmış, zenginleştirilmiş  olmalıdır.

Homeopati uygulamadaki zorluklar, bazı homeopatların, Hahnemann'ın “Organon of Medicine” adlı eserinde öğrettiği klasik çizgisinden, öğretisinden farklı yollara sapmalarına neden olmuştur.

Onları anlıyorum ama biliyorum ki, doğru  remedi ile acil müdahale gerektiren vaka karşısında, eğitimi yetersiz olan bir doktor, homeopat yeterli donanımı yoksa kendisini çaresiz ve kararsız hissedecektir. 

Günümüzde bugün profesyonel bir homeopatın için  temel sorun : En iyi eğitim için okulu bulmaktır.

Profesyonel bir homeopat olarak kariyer yapmak isteyen genç, seçtiği eğitimi çok ciddiye alıp mümkün olan en iyi eğitimi almalı ve önündeki eğitimlerin  dikkate almaya değer olup olmadığını araştırmalıdır.

Doğru eğitim kurumunu seçerken aşağıdaki konulara dikkat etmelidir.

1. Homeopati kimyasal bir ilaç tedavisi değildir, potentize edilmiş remedilerin dinamik hale getirilerek  kullanıldığı, doğru uygulandığında yan etkileri olmayan bir sistemdir.

Bu nedenle, -belli bir patoloji için belli bir remedi - şeklinde  patolojiye göre kitlesel remedi vermek yanlıştır.  Bu tür tedavinin sonuçları  bireye göre uygulanan  homeopatik tedavi kadar etki edici ve iyileştirici olamaz.

2. Potentize edilmiş yani güçlendirilmiş remedi dinamik bir düzlemde etki eder. Homeopatik remedi, sürekli seyreltme ve çalkalama ile yapılan hazırlama süreci sayesinde biyolojik olarak aktif hale gelir . Seyreltilip güçlendirilen remedi, tipine göre değişen belirli bir titreşimin “alan kuvveti” durumuna gelir. Biyolojik olarak aktif olan ve doğru seçilen remedi, hastanın yaşam  gücüne  -organizmanın elektromanyetik alanına- etki ettiğinde  organizma üzerinde hızlı bir etki oluşur -enerjilerin senkronizasyonu- ve hastalık ortadan kalkar.

Organizma patoloji öncesi sağlıklı durumuna geri dönerek tekrar dengeye kavuşur.

Hahnemann’ ın klasik homeopati ilkelerini uygulayan  her homeopat böyle etkileyici, fevkalade tedaviye  tanıklık edebilir. 

3. Doğru remediyi bulup, eşleştirmek (buna Similimum denir) oldukca zor bir süreç oldugu için ancak yüksek standartlarda eğitim almış, çok vicdanlı bir homeopat başarabilir.

Bir hastalık için birden fazla remedinin bir arada verilmesi anlamına gelen “polifarmasi” de patolojiye göre mekanik bir şekilde remedi seçimi esastır ve Klasik Hahnemann Homeopati ilkelerine tamamen ters bir uygulamadır. Homeopatiyi bilmeyenler için kafa karıştırıcıdır.

Polifarmasi yi esas alan bazı eğitimciler patolojilere göre remedi kombinasyonları ve şemaları oluşturarak  remedi seçimini  kolaylaştırmışlardır ancak tedavi sonuçları başarısız olmuştur. 

Sonuç olarak  itibarı zayıflayan  homeopati  bazı “homeopati okulları” nın verdiği yetersiz eğitimlerle daha da zayıf hale gelmiştir.

Öğrenci adayları seçim yaparken tüm bu konuları göz önünde bulundurmalıdır.

İyi bir  eğitim kurumu, öğrencilerinden bu bilimde ustalaşabilmeleri için  titiz çalışma ve yoğun  çaba isteyecektir.

Geçmişe baktığımızda homeopatik eğitim hareketi çok sıkıntılı dönemlerden geçmiştir. Farklı "öğretmenler" tarafından ortaya atılan ve gerçek Hahnemann Homeopatisinde karmaşa yaratan çok sayıda saçma fikirler, polieczacılık  ve miyazmatik teorinin yanlış uygulamaları bunlara örnektir.

Bu nedenle, Klasik Homeopati konusunda mümkün olan en iyi eğitimi almak isteyen ciddi bir öğrenci, bu ilginç tedavi biliminin eğitimi için mevcut tüm olasılıkları eleştirel bir zihinle araştırmalıdır.

Homeopati öğrenmeği arzulayan her öğrenci, bu mükemmel bilimi gereğince derinlemesine öğrenmeyi hedeflemelidir.

Eğitim programımızı değerlendirmenin en iyi yolunun mezunlarımızın görüşlerini okumak olduğunu düşünüyoruz.

Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi (IACH) Mezunlarının, çeşitli Tıp Fakültelerinde  lisansüstü eğitim olarak kabul edilen ve dünya çapında 97 ülkeden öğrencinin katıldığı programımızı nasıl değerlendirdiklerini görmek için aşağıdaki referansları okuyabilirsiniz.

E-Eğitim Kursu Mezunlarının referansları için:  https://www.vithoulkas.edu.gr/tr/testimonials

Profesör George Vithoulkas
Alonissos, Yunanistan, 22 Ağustos 2021