GEORGE VITHOULKAS

George Vithoulkas, 20. yüzyılda homeopatiyi yeniden kuran kişi olarak dünya çapında tanınan bir Yunan Homeopatik Tıp Bilim Adamı ve Eğitimcisidir.

Öğrencilerine analiz ettiği canlı vakaları izleme izni veren tek öğretmendir; bir vakanın nasıl ele alınıp analiz edileceği ve doğru bir homeopatik remedi için nasıl karar verileceğini açıklamalarla anlatmaktadır. Öğrencilerin en önemli kazancı remedi sonrası takip ve remedi etkilerini gözlemleyip yorumlamayı öğrenmeleridir.

Bu şekilde Profesör George Vithoulkas, Klasik Homeopati uygulamasına ilişkin kapsamlı ve ampirik bilgileri açığa çıkararak tüm vaka yönetimi sürecini göstermektedir. Bu yöntem , geleneksel tıp hastanelerinde kullanılan talimatlara benzemektedir.

Profesör Vithoulkas'ın bilgisinin kaynağı orijinal Klasik Hahnemann Homeopatisinin'nin ampirik etkinliğinin Tıp Üniversiteleri ve Tıp Doktorları tarafından tanınması ve kabul edilmesi için eğitim standartlarını uygulama ve sürekli araştırma yoluyla iyileştirmeye yönelik 60 yıllık yorulmak bilmeyen çabaları sonunda elde ettiği deneyimlerden oluşmaktadır.

Araştırma

https://orcid.org/0000-0002-9118-8306

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vithoulkas+george

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602974578

https://www.researchgate.net/profile/George-Vithoulkas

 

Akademik Ünvanlar

George Vithoulkas:

Yunanistan Ege Üniversitesi'nde Fahri Profesörü,

Çuvaş Cumhuriyeti Devlet Tıp Üniversitesi'nde (Rusya) Fahri Profesörü,

Ulusal Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Merkezi'nde (Rusya) Fahri Profesörü,

Papalık Javeriana Tıp Üniversitesi (Kolombiya) Fahri Profesörü,

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tüm Rusya Restoratif ve Tatil Tıbbı Bilimsel Araştırma Merkezi'nde Fahri Profesörü

Kiev Tıp Akademisi'nde Profesörü,

PHEE “Kiev Tıp Üniversitesi” Fahri Profesörü,

Dnipro Tıp ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nde (Ukrayna) Fahri Profesörü,

Dnipro Tıp Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Enstitüsü'nde (Ukrayna) Fahri Profesörü,

Doktor Honoris Causa “Dr. Viktor Babes” Timisoara Tıp ve Eczacılık Üniversitesi (Romanya) ve

Cluj-Napoca (Romanya) “Iuliu Hatieganu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi' nde Fahri Doktor dur.

 

Dernekler

Prof. Vithoulkas, Birleşik Krallık Kraliyet Tıp Derneği'nin Kıdemli Ortak Üyesi.

Liga Medicorum Homeopathica Internationalis Onursal Üyesi

Yunan Homeopatik Tıp Derneği Onursal Başkanı (1970'te kuruldu)

Rus Homeopatik Derneği Onursal Üyesi

 

Ödüller

 • 1996''da “…homeopatik bilginin canlanmasına ve homeopatların en yüksek standartlarda eğitilmesine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı” (Alternatif Nobel Ödülü olarak da bilinen), www.rightlivelihood.org Right Livelihood Ödülü''ne layık görüldü.

  2000 ‘da George Vithoulkas, homeopatik tıp alanındaki çalışmalarından dolayı ülkenin Cumhurbaşkanı Arpad Goncz tarafından Macaristan Cumhuriyeti Altın Madalyası ile onurlandırıldı.

  2000 ‘de George Vithoulkas, Hindistan Sağlık Bakanı tarafından “Milenyumun Homeopatı” olarak Altın Madalya ile ödüllendirildi.

  2012 ‘da P.L.Shupyk (George Vithoulkas - Fahri Profesör, seçkin bilim adamı ve öğretmen) adına Ukrayna'da Ulusal Tıp Yüksek Lisans Eğitimi Akademisi Onur Ödülü ile onurlandırıldı.

  ‘de Almanya Saksonya'daki Homeopatik Doktorlar Derneği tarafından verilen “Meissen Bölgesi Vatandaşlık Donör Ödülü “ 'nü aldı. Meissen Bölgesi Hahnemann’ın doğduğu kasabadır.

  2022'de Şeyh Zayed Uluslararası Homeopati Ödülü -Akademik Alan ile ödüllendirildi.

  2023’de Homeopatiye olan fevkalade katkılarından dolayı İngiliz Homeopati Fakültesi Onursal Üyesi ödülünü aldı

   

Uluslararası ve Avrupa Kuruluşları

1980'de George Vithoulkas, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, DSÖ tarafından yayınlanan Geleneksel Tıp kitabı için Homeopati üzerine ilk makaleyi ve ayrıca DSÖ'nün bilimsel dergisi Dünya Sağlık Forumu dergisi için yuvarlak masa tartışmasındaki ana makaleyi yazmaya davet edildi.

11 Haziran 1999'da Avrupa Konseyi George Vithoulkas'tan Sosyal, Sağlık ve Aile İşleri Komitesi önünde homeopatik tıp üzerine (alternatif terapötik yöntemleri değerlendirmelerinin bir parçası olarak) bir günlük bir sunum yapması istendi.

1996'da Avrupa Parlamentosu tarafından homeopatinin konumunu açıklamaya davet edildi ve sunumunun ardından Avrupa Parlamentosu Homeopati lehine oy kullandı.

 

Tıp Dünyasına ve Homeopatiye olan Katkıları

Sağlık Seviyeleri
https://www.vithoulkas.com/contributions-prof-george-vithoulkas/levels-health

Birleşik Hastalıklar Teorisinin Sürekliliği
https://www.vithoulkas.com/research/scientific-papers/continuum-unified-theory-diseases/

Akut bir enflamatuar durum nasıl kronik bir hastalığa dönüştürülebilir?
https://www.vithoulkas.com/research/scientific-papers/integrated-perspective-transmutation-acute-inflammation-chronic-and-role/

Sağlığın Tanımı
https://www.vithoulkas.com/writings/new-horizons/definition-of-health/

Daha Sağlıklı Çocuklar Nasıl Doğabilir?
https://www.vithoulkas.com/research/scientific-papers/how-can-healthier-children-be-born-hypothesis-how-create-better-human

Homeopati Bilimi
https://www.vithoulkas.com/product/science-homeopathy

Sağlık ve Hastalık için Yeni Model
https://www.vithoulkas.com/product/new-model-health-and-disease

Materia Medica Viva
https://www.vithoulkas.com/product/materia-medica-viva

 

Klasik Homeopatide E-Eğitim Kursu
https://www.vithoulkas.edu.gr

Vithoulkas Uzman Sistemi (VES) Repertorizasyon Programı
https://www.vithoulkas.com/learning-tools/ves

Vithoulkas Compass Repertorizasyon Programı
https://www.vithoulkas.com/learning-tools/vithoulkas-compass

 

Profesör George Vithoulkas'ınTıp Kongrelerinde sunulan Teorileri için:
https://www.vithoulkas.com/research/congresses

Aşağıdaki linklerde Prof. George Vithoulkas ve Araştırma Ekibinin Araştırma Raporlarını bulabilirsiniz: https://www.vithoulkas.com/research/clinical-cases ve, https://www.vithoulkas.com/research/scientific-papers potete trovare I Documenti di Ricerca del Prof. George Vithoulkas e del suo Gruppo di Ricerca.

 

E-Eğitim Kursu

1 Haziran 2010'de Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi, Klasik Homeopatide E-Eğitim Programını http://www.vithoulkas.edu.gr (11 dilde altyazılı) başlattı.

Bu eğitim, birçok tıp üniversitesi tarafından benimsenen ve akredite edilen, Samuel Hahnemann'ın ilkelerine göre en yüksek eğitim standartlarına dayalı akademik, çevrimiçi bir programdır.

 

Kitapları

Prof. Vithoulkas, 36 dile çevrilmiş birçok Kitap yazmıştır.

https://www.vithoulkas.com/learning-tools/books-gv