KURS ÜCRETLERİ

 

 

Kimler

Ödeme Şekli ve Tutarı

Ücretsiz Kitaplar /Ücretsiz kargo

Tıp Doktorları,
Dişdoktorları,
Veterinerler,
Eczacılar,
Hemşireler

2000 Euro Tek ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Tıp Doktorları,
Dişdoktorları,
Veterinerler,
Eczacılar,
Hemşireler

2500 Euro 4 taksit

 ---

Tıp Doktorları,
Dişdoktorları,
Veterinerler,
Eczacılar,
Hemşireler

2500 Euro 8 taksit

---

Homeopatlar,
Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar,
Osteopatlar,
Kayropraktikerler,

2000 Euro Tek Ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Homeopatlar,
Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar,
Osteopatlar,
Kayropraktikerler,

2500 Euro 4 Taksit

--- 

Homeopatlar,
Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar,
Osteopatlar,
Kayropraktikerler,

2500 Euro 8 Taksit

---

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2000 Euro Tek Ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2500 Euro 4 Taksit

---

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2500 Euro 8 Taksit

---

Başvuru sahibi, yukarıda ait olduğu kategoriyi, kayıt sırasında belirtmelidir. Verilen bilgilerin geçerliliği Akademi tarafından onaylandıktan sonra ücretler uygulanacaktır.

Ödemenin taksitle yapılması durumunda, dersler öğrencilere dört veya sekiz tematik ünite şeklinde (işlem tamamlandığında erişilebilir olacak) verilecektir.

E-Öğrenim Kursunu tamamlayan ve tekrar etmek isteyen E-Eğitim öğrencilerine özel indirimli ücret uygulanır. Lütfen elearning@vithoulkas.com ile iletişime geçin

Dört taksitte ödeme

1. Ünite:    Teori A / B ve Materia Medika A
2. Ünite:    Materia Medika B ve Materia Medika C
3. Ünite:    Sağlık Seviyeleri, Repertorizasyon, Sorular ve Cevaplar ve Konular, Vakalar A
4. Ünite:     Vakalar B, Vakalar C

Sekiz taksitte ödeme

1. Ünite:    Teori A ve B
2. Ünite:    Materia Medika A
3. Ünite:    Materia Medika B
4. Ünite:    Materia Medika C
5. Ünite:    Sağlık Seviyeleri, Repertorizasyon, Sorular ve Cevaplar ve Konular,
6. Ünite:    Vakalar A
7. Ünite:    Vakalar B
8. Ünite:    Vakalar C

Bir öğrenci, E-Öğrenim Programının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci ünitesini (ödeme planına göre) daha erken görmek istiyorsa ve ikinci için sonraki ayları beklemek istemiyorsa , üçüncü dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci taksitleri, daha erken ödeyebilir ve otomatik olarak E-Eğitim Programının ilgili birim açılacaktır.

Öğrenci, yalnızca ikinci, üçüncü dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci birimi ayrı ayrı seçme hakkına sahip değildir. Vakalar sesli olarak, vakanın analizi ise video olarak verilecektir. Öğrenciler 24 aylık bir süre içerisinde programın tamamını görme olanağına sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilen süre içinde programın tamamını izleyememeleri durumunda, programa erişim askıya alınacaktır.

Ödemenin taksitle yapılması ve taksitin 10 takvim gününden fazla gecikmesi durumunda, kullanıcının eğitim programına daha fazla erişim hakkı otomatik olarak askıya alınacaktır. Öğrenim ücretlerinin yukarıda belirtilen tüm miktarları, her öğrenci-kullanıcının kişisel sorumluluğudur.

Öğrencilerine IACH tarafından sunulan eğitim programını sunmak isteyen kamu kuruluşları (üniversiteler, kolejler vb.) Akademi ile özel bir anlaşma yapmakla yükümlüdür.

Online Sınav Ücreti
Online sınavların ücreti 370 Euro dur. 

Kurs Ücreti İadesi

Bir öğrencinin herhangi bir noktada kaydının iptal edilmesi durumunda, önceden ödenmiş olan ücretler iade edilmez.