KURSA KATILIM ŞARTLARI

E-EĞİTİM HOMEOPATİ PROGRAMINA KATILIM

 

ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki tüm koşulların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve kabul edilmesi, öğrencinin Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi'nin (bu yazıda "Akademi" olarak anılacaktır) eğitim programına katılım ve elektronik platformun kullanımı için bir önkoşul teşkil eder.

MADDE 1

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

Akademi, eğitim faaliyeti kapsamında, Klasik Homeopati alanında, yalnızca Profesör George Vithoulkas'ın eğitimine dayanan ve Klasik Homeopati ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş bir e-öğrenme eğitim programı sunmaktadır. Akademi, yukarıda belirtilen eğitime ulaşmak için özel bir "Eğitim İnternet Sitesi" (e-eğitim platformu) oluşturarak ilgilenen taraflara dünyanın herhangi bir ülkesinden erişim imkanı sunar.

MADDE 2

EĞİTİM METODOLOJİSİ – ONLINE SINAVLAR

Söz konusu program, öğrenciye sesli video biçiminde sunulan Teori, Materia Medika, Repertrizasyon, Sorular ve Cevaplar, Konular, Sağlık Düzeyleri, Vakalar ve Analizler olmak üzere yedi tematik üniteye ayrılmıştır. Akademi öğrencileri, Profesör George Vithoulkas ve yukarıda bahsedilen Klasik Homeopati konusunda mükemmel bilgi ve deneyime sahip sertifikalı moderatörler tarafından denetlenirler.

Kurs boyunca eğitim modüllerinin sonunda testler, final, çevrimiçi sınavlar ve öğrencilerin sorularını yazdıkları ve moderatör-öğretmenin cevapladığı bir forum bulunmaktadır. E-eğitim programı 300 saatlik görüntülü ve sesli kurs, 300 saatlik çalışma ve 150 saatlik klinik uygulama olmak üzere toplam: 750 saatten oluşmaktadır.

Her videoyla paralel olarak, öğrencilerin çalışmak zorunda oldukları bölüme karşılık gelen Hahnemann, Kent ve Vithoulkas kitaplarının bölümleri mevcuttur. Öğrenciler, üç sınavı (Teori / Organon, Materia Medika ve Repertorizasyon) almak ve kendilerinden istenen öz değerlendirmeleri yapmakla yükümlüdürler (Diploma yerine Katılım Sertifikası isteyen öğrenciler için bu zorunluluk yoktur). Öğrenci, kabul edildiği andan itibaren 24 ay (2 yıl) süre içerisinde programın tamamına katılmakla yükümlüdür. Öğrencinin yukarıda belirtilen süre içerisinde programın tamamına katılmaması durumunda elektronik platforma erişimi askıya alınacaktır.

IACH, öğrencilere altı (6) aya kadar ücretsiz kurs uzatma imkanı sağlayabilir. Ücretsiz uzatmanın mümkün olup olmadığı , eğer mümkünse süresinin ne kadar olacağı (uzatma süresi 1 ile 6 ay arasında değişebilir) akademi tarafından öğrencinin ilerlemesi değerlendirildikten sonra kararlaştırılır. Söz konusu ücretsiz uzatma, iki (2) yıllık başlangıç süresinin tamamlanmasından sonra ve öğrenim ücretinin tamamının ödenmiş olması şartıyla verilir. Ücretsiz uzatmanın sona ermesinin ardından öğrenciler altı (6) aya kadar ücretli uzatmadan yararlanabilirler. Söz konusu uzatmaya ilişkin öğrenim ücretleri, öğrencinin dersi başarıyla tamamlaması için gereken süre esas alınarak hesaplanacak ve peşin olarak ödenecektir. Ücretsiz uzatmanın ve/veya ücretli uzatmanın sona ermesinden sonra öğrencinin kursa erişimi biter ve daha fazla uzatma verilmez. Kursu tamamlayamayan öğrenci Katılım Sertifikası alamaz.

Tüm Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Veteriner Hekimler ve Homeopatlar diploma sınavlarına katılabilirler. IACH Diplomasını almanın bir ön koşulu olarak, tüm öğrencilerin altı ay boyunca takip ettikleri  (en az 2 takip görüşmesi yaptıkları) on vaka sunmaları gerekir. Bu vakalar, kursun tamamlanmasından ve Final Sınavlarının başarıyla geçilmesinden sonra bir yıl içinde sunulmalıdır. IACH Diploması, homeopati uygulaması için otomatik olarak yasal bir hak vermez. Öğrenciler kendi ülkelerindeki ilgili yasalara uymalıdır.

Yunanistan'da ikamet edenler için, diploma sınavlarına katılma hakkı tüm Tıp Doktorları, Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimlere verilmiştir. Diğer tüm öğrenciler Katılım Sertifikası alırlar.

Programa katılımını tamamladığına dair Moderatörün onayından geçen öğrenci, ONLINE  sınavlara katılabilecektir. Final Sınavına katılımı sınav kalitesini ve akademik bütünlüğünü sağlamak amacıyla bulut tabanlı https://zoom.us hizmeti kullanılarak kayıt altına alınacaktır. Bu nedenle, her öğrencinin Final Sınavlarına girmek için kullandığı bilgisayarında bir video kamerası ve mikrofonu bulunmalı ve sınav oturumunu başlattığında kamera ve mikrofon etkin olmalıdır. Akademi'nin Sınav Oturumu sırasında öğrenciyi kontrol edebilmesi / denetleyebilmesi için paylaşım ekranı da etkinleştirilmelidir. Öğrencinin Sınav oturumu sırasında kamerasını etkinleştirmemesi veya boş veya siyah kaydedilmiş bir görüntü veya tamamen sessiz bir kayıtla sonuçlanabilecek herhangi bir başka durumda  öğrenci sınavdan diskalifiye edecektir.

Kayıt, öğrencinin Sınav sorularını yanıtlamada yalnızca edindiği Klasik Homeopati bilgisini kullandığından emin olmak için yetkili akademi personeli tarafından kontrol edilecektir. Kitapları veya notları veya mevcut online eğitim materyallerini referans olarak kullanmaya yalnızca sınavların Yazılı Vakalar bölümünde izin verilir. Sınavların Organon bölümünde Organon kitabının kullanılmasına izin verilir. Aynı odada bulunan veya öğrenciyle uzaktan iletişim kuran üçüncü bir kişiden gelen herhangi bir dış yardım, diskalifiye nedenidir. Akademi, öğrencinin gizliliğini korumayı taahhüt eder ve kaydedilen materyal yalnızca dahili kullanım içindir ve herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara asla verilmeyecektir. Kayıtlar, Final Sınavlarının tamamlanma tarihini takip eden bir (1) yıl süreyle saklanacak ve daha sonra silinecektir.

Final Sınavları her ay belirlenen günlerde yapılır ve öğrenciler Kursun tamamlanmasından sonraki bir (1) yıllık münhasır süre içinde istedikleri ayda katılabilirler, aksi takdirde sadece Katılım Belgesi alırlar. Sınavlarda başarısız olunması durumunda altı (6) ay sonra Final Sınavlarının tüm testlerine girerek tekrar katılabileceklerdir. Bir öğrenci ikinci denemede başarısız olursa, ikinci denemeden altı (6) ay sonra üçüncü ve son denemeye izin verilir. Öğrenci, hem ikinci hem de üçüncü denemede, yukarıda belirtilen altı aylık sürenin tamamlanmasından sonraki münhasır bir (1) aylık süre içinde sınavlara katılmakla yükümlüdür, aksi takdirde yalnızca Katılım Belgesi alır.

Vakalar, final sınavlarının tamamlanmasından sonra en geç bir yıl içinde teslim edilmelidir.  Yukarıda belirtilen bir yıllık süre içinde teslim edemeyen öğrenciler, altı (6) aya kadar uzatma için üç yüz Euro (300,00 €) ödemek durumundadır. On sekiz (18) aylık sürenin ardından platforma erişim sonlandırılacak ve öğrenci "Katılım Sertifikası" alacaktır. Moderatörün öğrencinin vakaları nasıl analiz edip değerlendirdiğini anlayabilmesi için vakalar öğrencinin kendisi tarafından tedavi edilmelidir. Vakalar, yönlendirici bilgiler verecek ve öğrencilere geri bildirimde bulunacak olan Moderatör tarafından tekrar incelenecektir.

Lütfen hastayı, vakayı tanımlayan herhangi bir bilgiyi kaydetmeyin. Hastanın ad / soyad veya mesleğini kaydetmeyin. Yaş da tam olarak ve spesifik bir şekilde değil, yaklaşık olarak yıl cinsinden yazılmalıdır. Öğrenci, sunulan vakaları son derece gizlilik içinde ele almalı, hastanın bilgilerinin gizli kalmasını sağlamalı ve hastayı tanımlayan herhangi bir bilgiyi (ad / soyadı, meslek, doğum tarihi vb.) kaydetmemelidir. Vakalar Moderatör ile tartışılacaktır, ancak bu vakaların her birinin tedavisinin Öğrencinin sorumluluğunda olduğu ve böyle olmaya devam edeceği anlaşılmalıdır. Gönderilen vakalardan elde edilen veriler Akademi tarafından eğitim ve / veya araştırma amaçlı kullanılabilir.

Final Sınavlarına katılmayan ve 6 aylık takiplerle 10 vaka sunmayan diğer tüm öğrencilere Katılım Sertifikası verilir.

Katılım Sertifikası hiçbir koşulda öğrenciye kendi ülkesinde homeopati uygulama hakkı vermez. Bu kursa biyoloji, fizik, kimya, biyokimya ve ilgili bilim dallarında öalışan bilim adamları katılabilir. Bu uygulama homeopatinin bilimsel kanıtıyla ilgili tüm sorular için araştırma alanları açmak amacıyla yapılmaktadır.

MADDE 3

EĞİTİMİN ÖRNEĞİNİ GÖRME İMKANI

Potansiyel öğrenciler, youtube kanalında Profesör George Vithoulkas'ın dersinin bir örneğini izleyebilirler. Ayrıca 10 günlük Ücretsiz Deneme kursuna katılabilirler. Ücretsiz Deneme Kursuna katılan öğrencilerin 2 yıllık tam kursa kayıt olma zorunluluğu yoktur.

MADDE 4

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI

Öğrenci aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

  Her dersi, programın mevcut olacağı yirmi dört aylık süre içerisinde dilediği zaman iki defaya kadar izleyebilir. (Eğitim süresi sona erdiğinde videolar güvence altına alınacak ve daha fazla erişim mümkün olmayacaktır)

  - Platformda yer alacak forum'a katılmak, yazı göndermek ve görüş alışverişinde bulunmak mümkündür. Moderatörler, kişisel veya takım sorularını cevaplamak için tartışmaları izleyeceklerdir.

  - Moderatör, sorunun gönderilmesinden itibaren yirmi dört (24) saat içinde cevap vermekle yükümlüdür,

  - Öğrenciye eğitim materyalini anlayıp anlamadıklarını değerlendirme imkânı veren öz değerlendirme.

  - Profesör George Vithoulkas'ın kitaplarına https://www.vithoulkas.com/learning-tools/searching-books/ adresi üzerinden kelime veya kelime öbeği arama seçeneği ile erişim sağlanması.

  - Web sitesi (portal), https://www.vithoulkas.com/ üzerinden, online "Materia Medika" (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash) S. Hahnemann’ın Organon'u ve Profesör George Vithoulkas'ın makalelerine ulaşılması

  - Profesör George Vithoulkas'ın kitaplarını ücretsiz olarak (ödeme koşullarına bağlı olarak) edine imkanı - (Homeopati Bilimi, Sağlık Seviyeleri, Yeni Sağlık ve Hastalık Modeli, Yeni Milenyum için Homeopati Tıbbı ve Materia Medika Viva 13 cilt)

E-Eğitim platformunda oturum açma bilgilerinizin / kullanıcı adınızın ve şifrenizin kesinlikle gizli olduğunu ve başka hiç kimseyle paylaşılamayacağını lütfen unutmayın.

MADDE 5

KATILIM İÇİN GEREKLİ OLAN TEKNİK ŞARTLAR

Programa katılabilmek için Öğrenciye en az aşağıdaki ÖZELLİKLERİ içeren bir kişisel bilgisayar sağlanmalıdır:

   - Intel Core 2 Duo İşlemci veya daha iyisi (Core-i3 veya daha iyisi önerilir)

   - 1 GB RAM (4 GB Önerilen)

   - 1280x720 piksel veya daha büyük ekran

   - Hoparlörler

   - Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome veya Safari Tarayıcı

  - En az 1Mbps sabit indirme hızına / oranına sahip İnternet bağlantısı. (4 Mb / sn önerilir)

E-eğitim platformu Windows (sürüm 7 veya üstü), Mac (Mac OS X 10.8 veya üstü), iOS Cihazlarda (iPhone, iPad - iOS 11 veya üstü) ve Android Cihazlarda (Android 4.4 veya üstü) desteklenir.

Öğrenci, programa katılım sırasında kullanacağı kişisel bilgisayarların yukarıda belirtilen teknik şartlara uygun olduğunu ve bu nedenle Platformun kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir arızadan Akademi'nin hiçbir sorumluluk kabul etmediğini kabul eder.

MADDE 6

KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrenci, kişisel profilinin oluşturulmasına yardımcı olacak bilgileri https://www.vithoulkas.edu.gr/tr/account? adresindeki kayıt formuna dolduracaktır. Kaydın kabul edilebilmesi için gerekli tüm alanlar doldurulmalıdır. Formun gönderilmesinden sonra, başvuru sahibine ve platform yöneticisine bir e-posta gönderilecektir.

Kayıttan sonra öğrenci biri kursla ilgili genel bilgileri içeren diğeri ise 10 günlük Ücretsiz Deneme Kursu hakkında bilgi içeren iki mesaj alacaktır. Ücretsiz Deneme bittiğinde, öğrenci ödeme ayrıntılarını içeren bir mesaj alacaktır. Kredi kartı veya transferwise (https://wise.com ) yoluyla ödeme yapma imkanı vardır. Öğrencinin kursa kaydı ve kabulü, herhangi bir kötü niyetli kullanıcının kaydını önlemek amacı ile ödeme prosedürü tamamlandıktan sonra yönetici onayı ile teyit edilecektir. Akademi ilk ödemeyi aldığında sistem kullanıma açılır ve materyalin kullanıma sunulma süresi başlar.

MADDE 7

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ - KATILIM KOŞULLARI

Eğitim Ücretleri ve katılım Koşulları, bu anlaşmanın bir parçasını oluşturan EK I'de açıklanmaktadır.

Tıbbi geçmişi olmayan öğrencilerin, E-Eğitim Kursunu tam anlamıyla kavrayabilmeleri için, mevcut programa başlamadan önce Anatomi, Fizyoloji ve Patoloji  alanlarındaki çalışmaları başarıyla tamamlaması gerekmektedir. 

MADDE 8

DİPLOMA / KATILIM SERTİFİKASI

IACH Diploması için kimler uygundur?

IACH Diploması için öğrencilerin Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Veteriner,  Eczacı, Lisanslı Homeopatik pratisyenler olması gerekir. Bu gruplar dışında başvuru yapan öğrencilerin Diploma alabilmeleri için Anatomi, Fizyoloji ve Patoloji eğitimlerini, bilgilerini belgelemeleri gerekir. Anatomi, Fizyoloji ve Patoloji eğitimlerini belgeleyemeyen öğrencilere kursu tamamladıklarında Kurs Katılım Sertitfikası verilir.

 

 

IACH Diplomasını almak için öğrenci:

1. Kursun tüm içeriğini izlemelidir. Bu gereklilik  hem Diploma hem de Sertifika için geçerlidir

2. Teori ve Organon, Materia Medika ve Repertuar Testlerini başarıyla geçmelidir.

3. Final Sınavlarını başarıyla geçmelidir.

4. Öğrenci 6 ay süre ile takip ettiği 10 vakayı, esas vaka incelemesi görüşmesi ve en az 2 takip görüşmesi şeklinde sunmalıdır

Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi tarafından sunulan E-Eğitim Kursu, iyi bir homeopat olma yolunda sağlam bir temel oluşturmak için gerekli tüm bilgileri içerir. Bu yüzden diplomamız bilgiyi onaylar ancak otomatik olarak homeopati uygulama hakkını vermez. Öğrenciler, kendi ülkelerindeki yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. Bu yasalar dünya çapında farklılık gösterdiğinden, bu araştırmanın sorumluluğu ilgili öğrenciye düşmektedir.

Katılım Sertifikasını kimler alabilir?

2 yıllık kursu tamamlayan öğrenciler  Katılım Sertifikası alabilirler. Bu öğrencilerin  Testlere / Final Sınavlarına katılma  zorunluluğu yoktur.

 

MADDE 9

DESTEK

Kullanıcıya destek kayıt işleminden önce , elearning@vithoulkas.com e-posta ile sağlanacak, desteğin yeterli olmadığı durumlarda ise telefon veya Skype aracılığıyla destek sağlanacaktır. Kayıt sonrasında ise e-posta  ve Platformdaki Forum ile destek verikecektir. Foruma soru gönderildiğinde tüm kullanıcılar sıkça sorulan soruları ve cevapları görme olanağına sahiptir. Ayrıca, gönderilen tüm mesajlarda anahtar kelimeye göre arama yapma olanağı da vardır.. E-postalara cevaplar, kullanıcının e-posta gönderiminden sonraki iş gününden itibaren 24 saat içinde (Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç), telefon veya Skype desteği ise Pazartesi'den Cuma'ya 09: 00 - 17:00 Türkiye saatleri (resmi tatiller hariç) arasında sağlanacaktır.

MADDE 10

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitemizin içeriğinin toplamı, International Academy of Homeopathy 'nin fikri mülkiyetinin nesnesini oluşturur ve ulusal, Avrupa Birliği ve Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına ilişkin uluslararası yasalar tarafından korunur. Bu nedenle, belirli bir web sitesinin içeriğinin toplamının kısmen veya özet olarak herhangi bir şekilde çoğaltılması, yeniden yayınlanması, kopyalanması, kaydedilmesi, satılması, iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, yürütülmesi, indirilmesi, tercüme edilmesi, değiştirilmesi açıkça yasaktır.

Bu nedenle, Uluslararası Homeopati Akademisi (IACH) bu web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyalin tüm fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türden tüm metinler, resimler, grafikler ve videolar ve bu haklar açıkça saklıdır. Bu web sitesinin her kullanıcısına, yalnızca Klasik Homeopati konusundaki eğitim faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, bu materyali görüntülemek ve web sitesini kullanmak için geçici bir lisans verilir. Her kullanıcı, Web Sitesinin veya materyalin herhangi bir bölümünü çoğaltmamalı veya başka bir Web Sitesine aktarmamalı veya saklamamalı veya materyalin herhangi bir bölümünü başka herhangi bir biçimde yaymamalıdır. Kullanıcının indirebileceği tek istisna NOTLAR olarak adlandırılan Taşınabilir Belge Formatında (PDF elektronik dosya) bulunan materyaldir ve NOTLAR dan alıntılar yazdırabilir ve bunların kopyalarını yalnızca kendi kişisel kullanımı için kullanır. 

MADDE 11

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA ŞARTLARI

Web sitesini ziyaret eden-kullanıcı-öğrencinin kişisel verilerinin idaresi ve korunması, her defasında geçerli ve yürürlükte olan kişinin kişisel verilerinin yönetiminden korunmasıyla ilgili olarak mevcut hükümlerin yanı sıra ulusal yasaların, Avrupa Birliği yasalarının ve uluslararası yasaların ilgili hükümlerine tabidir.

Öğrenciler gerçek hasta vakalarını izleyecekleri için, doktorlar için geçerli olan tıbbi etik kurallardan kaynaklanan sınırlamalar ve aynı zamanda tıbbi gizlilik hükmü ile ilgili olan kendilerinin bildiği gerçeklerle ilgili sınırlamalara tabidirler. Ayrıca öğrencilerin, hastaların kişisel bilgilerine ilişkin sözlü, yazılı veya elektronik olarak herhangi bir yayın yapması kesinlikle yasaktır. Bu sözleşmenin veri koruma maddelerine uygunluğu, doğrudan itibarı ve güvenilirliği Akademi için son derece önemlidir. Bu nedenle Öğrenciler, Akademi veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği zarar ve bu önemli hükümlerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda (a) 50.000 Euro'ya eşit bir ceza hükmünün uygunluğunu (b) herhangi bir fiili veya dolaylı zarar veya kayıbın ayrıca ahlaki açıdan tazminat ödeme yükümlülüğüne yol açacağını kabul ve beyan eder.

Bilim kurallarına ve haysiyet hakkına saygı ve kişiliğin rencide edilmemesi bağlamında, forumda program kullanıcılarının her türlü hakaret, kişisel saldırı ve genel olarak ihlal edici davranışlarına izin verilmez. İhlal durumunda Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, öğrenci-kullanıcının elektronik platforma erişimini derhal durdurma hakkına sahiptir.

MADDE 12

FESİH HAKLARI

İşbu sözleşmenin 10. ve 11. Hükümlerine uyulmaması, ihlal edilmesi veya Akademi adına dijital, basılı veya diğer herhangi bir başka form kullanımı gibi doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edilmesi, sözleşmenin ciddi ihlali olarak kabul edilecek ve sözleşmenin ve diğer hizmetlerin derhal feshine neden olacaktır. E-öğrenme platformunun yazılımı tersine mühendislik edilemez, derlenemez, parçalara ayrılamaz, hacklenemez, istismar edilemez ve içeriği analog, dijital veya diğer etkili yollarla kaydedilemez. Telif hakkı ihlali yönündeki herhangi bir girişim veya eylem, Akademi'nin çıkarlarına zarar veren bir eylem olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, yukarıda belirtilen eylemler için kullanılan ekipman, araç ve yazılım, işbu sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilecektir.

Akademi, moderatör ve yönetim departmanından gelen sürekli şikayetler nedeniyle, yetersiz ilerleme, öğrenim ücretinin ödenmemesi, okul kurallarına uyulmaması, program veya öğretim üyeleri veya diğer öğrenciler hakkında sosyal medyada veya kamuoyunda saygısız yorumlarda bulunma nedeniyle mevcut sözleşmeyi feshetme ve öğrenciyi yukarıda belirtilen progranmdan çıkarma hakkını saklı tutar.

Fesih, yazılı olarak bildirilecektir, derhal yürürlüğe girecek ve hizmetler veya ürünler için herhangi bir ücret iadesi yükümlülüğüne neden olmayacaktır. Bunun bir yükümlülüğü veya yasal bir hakkı olması durumunda, Akademi, adli veya polis yetkililerine ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlayacaktır. Akademi'nin veya üçüncü şahısların zararlarının tazmini ve ayrıca suç faaliyetlerine karışan kişi ve kişilerin kovuşturulması için 10. ve 11. hükümler ile Yunan hukukunun yürürlükte olan yasaları uygulanacaktır.

MADDE 13

GEÇERSİZ VEYA UYGULANAMAZ HÜKÜMLERİN ETKİSİ

Geçersiz ve hükümsüz bulunan hükümlerin yokluğunda, ve tarafların bu sözleşmeyi imzalamayıp tamamlamadıkları durumlar haricinde bu sözleşmenin herhangi bir hükmü herhangi bir mahkeme veya diğer yetkili makamlar tarafından kısmen veya tamamen geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda , bu sözleşme diğer hükümleri ve etkilenen hükmün geri kalanı için geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar, geçersiz ve hükümsüz bulunan tüm hükümleri, yürürlükteki kanun kapsamında geçerli olan ve asıl niyetlerine en yakın olan hükümlerle değiştirmek için tüm makul çabayı göstereceklerdir.

MADDE 14

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ

Bu sözleşme, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı belirler. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen veya atıfta bulunulmayan herhangi bir beyanına, garantisine veya taahhüdüne dayanarak bu sözleşmeyi imzalamamıştır. Bu Madde, hileli yanlış beyan için herhangi bir sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu sözleşme, tarafların yazılı olarak anlaşması dışında değiştirilemez.

MADDE 15

UYGULANACAK YASA - YARGILAR

Belli eğitim programının yukarıda belirtilen kullanım şartları ve koşulları ile bunlara yapılan herhangi bir değişiklik, münhasır yargı yetkisine sahip olan Yunan Yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı hale gelmesi durumunda, söz konusu hüküm otomatik olarak feshedilecek ve mevcut şartlardan çıkarılacak, geri kalan şartların geçerliliği ise hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. İşbu sözleşmenin yapımı ve / veya uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık veya ihtilafla ilgili olarak, Akit Taraflar dostane bir çözüme ulaşmaya çalışacaklardır. Akit Tarafların yukarıda belirtilenlere göre dostane bir çözüme ulaşamamaları halinde, anlaşmazlığın veya anlaşmazlığın çözümüne ilişkin ortaya çıkan ihtilafların münhasır yargı yetkisi Atina Yunan Mahkemelerine ait olacaktır. Mevcut , Akademi ile ziyaretçi-kullanıcı-öğrenci arasındaki her ikisi için de eşit derecede bağlayıcı olan tam sözleşmeyi oluşturur. Daha önceden yazılı olarak yapılmadığı ve ona entegre edilmediği sürece, bu şartlarda yapılan hiçbir değişiklik dikkate alınmayacak ve bu anlaşmanın bir parçasını oluşturamayacaktır.

MADDE 16

SÖZLEŞMENİN KABULU

İşbu sözleşmeyi dikkatle okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Ayrıca, bu sözleşmenin önceki veya eşzamanlı tüm sözlü ve yazılı sözleşmelerin yerine geçtiği ve öğrenci ve Akademi'nin yazılı onayı olmadan değiştirilemeyeceği anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal edersem, Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi tarafından yapılan tahsilatların, ücretlerin ve avukatlık ücretlerinin ödenmesinden sorumlu olacağımı da anlıyorum, kabul ediyorum. Kursa katılımım sırasında profesyonel ve nazik bir şekilde davranmayı kabul ediyorum. Kurallara, yönetmeliklere ve politikalara zamanında ve tam olarak uymayı kabul ediyorum. Bu anlaşmanın herhangi bir şartına uyulmaması, eğitime katılma hakkımı otomatik olarak feshedecektir. Akademi, müfredatı ve personeli gerektiği gibi değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Uluslararası Klasik Homeopati Akademisi'nin internet sitesi üzerinden kayıt işleminin sonuçlandırılmasının, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini / yükümlülüklerini açıkça okuduğumu ve anladığımı ve bu konudaki yasal sorumluluklarımı tamamen kabul edip onayladığımı beyan ederim.

ANNEX I

 

Kimler

Ödeme Şekli ve Tutarı

Ücretsiz Kitaplar /Ücretsiz kargo

Tıp Doktorları, Dişdoktorları, Veterinerler,
Eczacılar, Hemşireler

2,000 Euro Tek ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Tıp Doktorları, Dişdoktorları, Veterinerler,
Eczacılar, Hemşireler

2,500 Euro 4 taksit

---

Tıp Doktorları, Dişdoktorları, Veterinerler,
Eczacılar, Hemşireler

2,500 Euro 8 taksit

---

Homeopatlar, Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar, Osteopatlar, Kayropraktikerler,

2,000 Euro Tek Ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Homeopatlar, Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar, Osteopatlar, Kayropraktikerler,

2,500 Euro 4 Taksit

---

Homeopatlar, Akupunktur Uzmanları,
Naturopatlar, Osteopatlar, Kayropraktikerler,

2,500 Euro 8 Taksit

---                      -

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2,000 Euro Tek Ödeme

Prof. Vithoulkas'ın İngilizce dilinde "Homeopati Bilimi" ve "Sağlık Seviyeleri" adlı 2 adet kitabı

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2,500 Euro 4 Taksit

---

Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan öğrenciler

2,500 Euro 8 Taksit

---

Başvuru sahibi, yukarıda ait olduğu kategoriyi, kayıt sırasında belirtmelidir. Verilen bilgilerin geçerliliği Akademi tarafından onaylandıktan sonra ücretler uygulanacaktır.

Ödemenin taksitle yapılması durumunda, dersler öğrencilere dört veya sekiz tematik ünite şeklinde (ödeme işlemi  tamamlandığında erişilebilir olmak üzere) verilecektir.

E-Eğitim Kursunu tamamlayan ve tekrar etmek isteyen E-Eğitim  öğrencileri özel bir ücret alma hakkına sahiptir. Lütfen elearning@vithoulkas.com ile iletişime geçin

Dört taksitte ödeme durumunda Eğitim Programı  her taksit ödemesi sonrasında aktif olmak üzere

4 Bölüm halinde sunulur.

1. Ünite:    Teori A / B ve Materia Medika A
2. Ünite:    Materia Medika B ve Materia Medika C
3. Ünite:    Sağlık Seviyeleri, Repertorizasyon, Sorular ve Cevaplar ve Konular, Vakalar A
4. Ünite:    Vakalar B, Vakalar C

Sekiz taksitte ödeme durumunda Eğitim programı  her taksitödemesi sonunda aktif olmak üzere 8 Bölüm halinde sunulur.

1. Ünite:    Teori A ve B
2. Ünite:    Materia Medika A
3. Ünite:    Materia Medika B
4. Ünite:    Materia Medika C
5. Ünite:    Sağlık Seviyeleri, Repertorizasyon, Sorular ve Cevaplar ve Konular,
6. Ünite:    Vakalar A
7. Ünite:    Vakalar B
8. Ünite:    Vakalar C

Bir öğrenci, E-Öğrenim Programının ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci ünitesini (ödeme planına göre) daha erken görmek istiyorsa ve ikinci için sonraki ayları beklemek istemiyorsa , üçüncü dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci taksitleri, daha erken ödeyebilir ve otomatik olarak E-Eğitim Programının ilgili birimi açılacaktır.

Öğrenci, yalnızca ikinci, üçüncü dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci birimi ayrı ayrı seçme hakkına sahip değildir. Vakalar sesli olarak, vakanın analizi ise video olarak verilecektir. Öğrenciler 24 aylık bir süre içerisinde programın tamamını görme olanağına sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilen süre içinde programın tamamını izleyememeleri durumunda, programa erişim askıya alınacaktır.

Ödemenin taksitle yapılması ve taksitin 10 takvim gününden fazla gecikmesi durumunda, kullanıcının eğitim programına daha fazla erişim hakkı otomatik olarak askıya alınacaktır. Öğrenim ücretlerinin yukarıda belirtilen tüm tutarları, her öğrenci-kullanıcının kişisel sorumluluğudur.

Öğrencilerine IACH tarafından sunulan eğitim programını sunmak isteyen kamu kuruluşları (üniversiteler, kolejler vb.) Akademi ile özel bir anlaşma yapmakla yükümlüdür.

Online Final Sınavı Ücreti 370 Euro dur. 

İadeler

Bir öğrencinin herhangi bir noktada kaydının iptal edilmesi durumunda, önceden ödenmiş olan ücretler iade edilmez.