Strategies in Prescribing (English)

Course Image

Language: English

Total Videos: 52

Total Time: 56 hours

Price: 600 €

Language: English

Total Videos: 52

Total Time: 56 hours

Prof. Vithoulkas is the unique Teacher of Classical Homeopathy who filmed his teachings in order to show to humanity the great, extraordinary results of homeopathy.

In this course, he is revealing the secrets of taking a case, the correct steps of interviewing the patient, the precise way of thinking during the process of case taking, the evaluation of pathology, the prescribing strategies, the differential diagnosis and the ways of selecting the correct remedy.

This course is addressed to advanced Homeopaths who would like to take lifelong education and improve their abilities and effectiveness on prescribing.

Our purpose is to prepare homeopaths to become real "Effective Homeopaths” with Classical Hahnemannian Homeopathy.

Course Curriculum Strategies in Prescribing I
01 Case No.1: A case of shingles 01:26
02 Case No. 2: A case of a child with cerebral palsy and epileptic fits 01:25
03 Case No. 3: A case of splenomegaly 01:25
04 Case No. 4: A case of constipation 01:48
05 Case No. 5: A case of sensitivity to electromagnetic fields NP 01:03
06 Case No. 5: A case of sensitivity to electromagnetic fields FU1 00:53
07 Case No. 6: A case of chronic fatigue syndrome NP 00:51
08 Case No. 6: A case of chronic fatigue syndrome FU1 00:22
09 Case No. 7: A case of lumbago and bone pain 02:07
10 Case No. 8: A case of a woman with difficulties in conceiving 00:50
11 Case No. 9: A case of heavy menstruation 01:38
12 Case No. 9: A case of heavy menstruation FU1 00:27
13 Case No. 10: A case of panic attacks 01:09
14 Case No. 11: A case of suicidal disposition 01:25
15 Case No. 12: A case of lupus 01:00
16 Case No. 13: A case of myalgic encephalomyelitis 01:00
17 Case No. 14: A case of scleroderma with iridocyclitis 00:53
18 Case No. 15: A case of developmental disorder NP 00:47
19 Case No. 15: A case of developmental disorder FU1 00:31
20 Case No. 16: A case of angioedema 00:57
21 Case No. 17: A case of depression and anxiety disorder 01:37
22 Case No. 18: A case of personality disorder NP 01:18
23 Case No. 18: A case of personality disorder FU1 00:57
Strategies in Prescribing II
24 Case No. 19: A case of pustules 01:44
25 Case No. 20: A case of depression and anxiety NP 01:17
26 Case No. 20: A case of depression FU1 00:57
27 Case No. 21: A case of vitiligo and dysmenorrhea NP 01:44
28 Case No. 21: A case of vitiligo and dysmenorrhea FU1 00:46
29 Case No. 21: A case of vitiligo and dysmenorrhea FU2 00:27
30 Case No. 22: A case of fibromyalgia and anxiety 01:04
31 Case No. 23: A case of rheumatoid arthritis NP 01:16
32 Case No. 23: A case of rheumatoid arthritis FU1 01:05
33 Case No. 23: A case of rheumatoid arthritis FU2 00:30
34 Case No. 24: A case of restlessness and sleeplessness NP 00:34
35 Case No. 24: A case of restlessness and sleeplessness – Analysis 01:27
36 Case No. 24: A case of restlessness and sleeplessness FU1 00:16
37 Case No. 25: A case of sciatica 01:30
38 Case No. 26: A case of palpitations 01:04
39 Case No. 27: A case of miscarriage and depression 01:14
40 Case No. 28: A case of anxiety and anticipation 01:25
41 Case No. 29: A case of grief FU4 00:33
42 Case No. 29: A case of grief FU5 00:57
43 Case No. 29: A case of grief FU6 00:29
44 Case No. 30: A Case of Hypertension and Hyper-pigmentation 01:06
45 Case No. 31: A Case of Insomnia 00:58
46 Case No. 32: A Case of Anxiety Neurosis with Irritable Bowel 00:62
47 Case No. 33: A Case of Chronic Fatigue Syndrome NP 01:13
48 Case No. 33: A Case of Chronic Fatigue Syndrome FU1 00:11
49 Case No. 34: A Case of Cholesteatoma Ear 00:40
50 Case No. 35: A Case of Lyme Disease & Panic Attacks 01:11
51 Case No. 36: A Case of Tinnitus & Anxiety 01:30
52 Case No. 37: A Case of Psoriatic Arthritis 01:47

Neden bizden eğitim almalısınız?

 • DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÖĞRETMENİ CANLI VAKA İNCELEMESİ YAPARAK ÖĞRENCİNİN EN ÇOK İHTİYACI OLAN GÜVENİ SAĞLAMIŞ OLUR.
 • 60 YILI AŞKIN DENEYİM
 • TÜM ÇAĞDAŞ HOMEOPATİ ÖĞRETMENLERİ HAYATLARININ BİR DÖNEMİNDE VİTHOULKAS'DAN EĞİTİM ALMIŞLARDIR
 • HAHNEMANN KLASİK HOMEOPATİSİ
 • BİLİMSEL METODOLOJİ
 • UYGULAMAYA YÖNELİK EĞİTİM SİSTEMİ
 • SAĞLIK, HASTALIK VE TEDAVİ KONULARINDA ÇIĞIR AÇAN ÖNCÜ KAVRAMLAR
 • TIP FAKÜLTELERİ TARAFINDAN UYGULANAN EĞİTİM
 • YAPILANDIRILMIŞ AKADEMİK MÜFREDAT
 • TEORİK KAVRAMLAR HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA VE TARTIŞMALAR
 • PRATİK UYGULAMADA ŞEFFAFLIK VE DERİNLEMESİNE VAKA ANALİZLERİ
 • UZUN DÖNEM TAKİP EDİLEN KRONİK VAKALARIN ÖN PLANA ÇIKTIĞI EĞİTİM PROGRAMI
 • DENEYİMLİ MODERATÖRLER TARAFINDAN DESTEK
 • DİPLOMA SERTİFİKASYONU
 • ÖĞRENCİLERİN UYGULAMADA ÜSTÜN BAŞARISI
 • KATILIMCILAR İÇİN DÜNYACA TANINMIŞ DOKTOR VE HOMEOPATLARLA AYNI GRUPTA BULUNMA İMKANI
 • MEZUNLARIN FORUMLARLA SÜREKLİ DESTEKLENMESİ