New Horizons in Medicine (Italian)

Course Image

Lingua : Italiano

Video totali: 8

Tempo complessivo: 8 ore

Prezzo: 100 €

Lingua:  Italiano

Video totali: 8

Tempo totale: 8 ore

Siamo lieti di presentare un corso contenente le pionieristiche teorie del professor Vithoulkas che stanno aprendo nuovi orizzonti della medicina..

Le informazioni che potrete trarne riguardano il "Continuum di Teoria Unificata e Malattie", i "Livelli di Salute" e la nuova "Definizione di Salute".

Curriculum del Corso

01 Definizione di salute (parte 1) 00:17
02 Definizione di salute (parte 2) 01:17
03 Le condizioni per avere bambini sani 01:23
04 A proposito dell'immaginazione 00:53
05 La nascita della teoria dei “Livelli di Salute” 01:36
06 Livelli di Salute Teoria – Parte 1 00:42
07 Livelli di Salute Teoria – Parte 2 01:12
08 Il continuum di una Teoria Unificata delle Malattie 00:14

Neden bizden eğitim almalısınız?

 • DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÖĞRETMENİ CANLI VAKA İNCELEMESİ YAPARAK ÖĞRENCİNİN EN ÇOK İHTİYACI OLAN GÜVENİ SAĞLAMIŞ OLUR.
 • 60 YILI AŞKIN DENEYİM
 • TÜM ÇAĞDAŞ HOMEOPATİ ÖĞRETMENLERİ HAYATLARININ BİR DÖNEMİNDE VİTHOULKAS'DAN EĞİTİM ALMIŞLARDIR
 • HAHNEMANN KLASİK HOMEOPATİSİ
 • BİLİMSEL METODOLOJİ
 • UYGULAMAYA YÖNELİK EĞİTİM SİSTEMİ
 • SAĞLIK, HASTALIK VE TEDAVİ KONULARINDA ÇIĞIR AÇAN ÖNCÜ KAVRAMLAR
 • TIP FAKÜLTELERİ TARAFINDAN UYGULANAN EĞİTİM
 • YAPILANDIRILMIŞ AKADEMİK MÜFREDAT
 • TEORİK KAVRAMLAR HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA VE TARTIŞMALAR
 • PRATİK UYGULAMADA ŞEFFAFLIK VE DERİNLEMESİNE VAKA ANALİZLERİ
 • UZUN DÖNEM TAKİP EDİLEN KRONİK VAKALARIN ÖN PLANA ÇIKTIĞI EĞİTİM PROGRAMI
 • DENEYİMLİ MODERATÖRLER TARAFINDAN DESTEK
 • DİPLOMA SERTİFİKASYONU
 • ÖĞRENCİLERİN UYGULAMADA ÜSTÜN BAŞARISI
 • KATILIMCILAR İÇİN DÜNYACA TANINMIŞ DOKTOR VE HOMEOPATLARLA AYNI GRUPTA BULUNMA İMKANI
 • MEZUNLARIN FORUMLARLA SÜREKLİ DESTEKLENMESİ