New Horizons in Medicine (Italian)

Course Image

Lingua : Italiano

Video totali: 8

Tempo complessivo: 8 ore

Prezzo: 100 €

Lingua:  Italiano

Video totali: 8

Tempo totale: 8 ore

Siamo lieti di presentare un corso contenente le pionieristiche teorie del professor Vithoulkas che stanno aprendo nuovi orizzonti della medicina..

Le informazioni che potrete trarne riguardano il "Continuum di Teoria Unificata e Malattie", i "Livelli di Salute" e la nuova "Definizione di Salute".

Curriculum del Corso

01 Definizione di salute (parte 1) 00:17
02 Definizione di salute (parte 2) 01:17
03 Le condizioni per avere bambini sani 01:23
04 A proposito dell'immaginazione 00:53
05 La nascita della teoria dei “Livelli di Salute” 01:36
06 Livelli di Salute Teoria – Parte 1 00:42
07 Livelli di Salute Teoria – Parte 2 01:12
08 Il continuum di una Teoria Unificata delle Malattie 00:14

De ce să studiaţi cu noi

 • PRIMUL PROFESOR DIN LUME CARE IA CAZURI LIVE, ÎMPĂRTĂŞIND ASTFEL STUDENŢILOR ÎNCREDEREA NECESARĂ
 • EXPERIENŢĂ DE PESTE 60 DE ANI
 • TOŢI PROFESORII CONTEMPORANI, ÎNTR-UN ANUMIT MOMENT DIN VIAŢA LOR, AU ÎNVĂŢAT CU PROF. G. VITHOULKAS
 • HOMEOPATIE CLASICĂ HAHNEMANNIANĂ
 • METODOLOGIE ŞTIINŢIFICĂ
 • METODĂ DE PREDARE RELEVANTĂ PENTRU PRACTICĂ
 • CONCEPTE DE PIONIERAT INOVATIVE PRIVIND SĂNĂTATEA, BOALA ŞI VINDECAREA
 • CURSURI ADOPTATE DE UNIVERSITĂŢILE MEDICALE 
 • CURRICULUM ACADEMIC STRUCTURAT
 • EXPLICAŢII ŞI DISCUŢII DETALIATE PRIVIND CONCEPTELE TEORETICE
 • CLARITATE PRIVIND APLICAŢIA PRACTCĂ ŞI ANALIZA ÎN PROFUNZIME A CAZURILOR 
 • EVIDENŢIEREA PE TERMEN LUNG A GESTIONĂRII CAZURILOR CRONICE DUPĂ MULŢI ANI
 • MODERATORI EXPERIMENTAŢI CARE RĂSPUND LA TIMP LA TOATE ÎNTREBĂRILE
 • DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE
 • UNIFORMITATEA SUCCESULUI ÎN PRACTICA STUDENŢILOR
 • FAMILIA GLOBALĂ A PRACTICIENILOR RENUMIŢI CARE FAC PARTE DIN
 • SUPORT CARE CONTINUĂ POSTACADEMIC PRIN FORUMURI