Termeni și condiții

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE HOMEOPATIE E-LEARNING

ACORDUL STUDENTULUI

Studiul atent şi acceptarea tuturor termenilor de mai jos constituie o condiţie prealabilă pentru participarea elevului la programul de formare al Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (în continuare va fi denumită “Academia”), care este descris mai jos, precum şi pentru utilizarea platformei electronice relevante.

ARTICOLUL 1

CCONŢINUTUL PROGRAMULUI DE FORMARE

În contextul activităţii sale de formare, Academia oferă un program de formare E-learning în domeniul homeopatiei clasice, care se bazează exclusiv pe îndrumarea profesorului George Vithoulkas şi care a fost creat în conformitate cu principiile homeopatiei clasice. Pentru atingerea scopului menţionat mai sus, Academia a creat special un “Site de formare pe internet” (platformă E-learning), care poate oferi acces la distanţă părţilor interesate să participe la programul de E-learning menţionat anterior, din orice ţară din lume.

ARTICOLUL 2

METODOLOGIA DE FORMARE – EXAMINARE ONLINE

Programul menţionat mai sus este împărţit în şapte unităţi tematice: Teorie, Materia Medica, Repertorizare, Întrebări şi Răspunsuri, Topice, Niveluri de sănătate, Cazuri şi analiză, care sunt oferite studentului sub formă video şi audio. Studenţii Academiei vor fi supervizaţi de Profesorul George Vithoulkas şi de către moderatori certificaţi, deţinători de cunoştinţe şi experienţă excelente în domeniul subiectului de homeopatie clasică susmenţionat.

În cadrul cursului, există teste la sfârşitul modulelor de instruire, examene finale online şi un forum în care studenţii îşi scriu întrebările iar moderatorul-tutore răspunde. Programul E-learning constă în 300 ore de cursuri video şi audio, 300 de ore de studiu şi 150 de ore de practică clinică (total: 750 ore).

În paralel la fiecare video, există indicaţii din cărţile lui Hahnemann, Kent şi Vithoulkas, care corespund materialului pe care studenţii trebuie să îl studieze. Studenţii sunt obligaţi să participe la trei teste (Teorie/Organon, Materia Medica şi Repertorizare) şi să facă auto-evaluările cerute de acestea (nu au această obligaţie dacă doresc doar un Certificat de participare). Studentul are obligaţia de a participa la întregul program în termen de 24 de luni (2 ani) de la momentul admiterii acestuia. În cazul în care studentul nu participă la programul complet în perioada de timp menţionată mai sus, atunci accesul la platforma electronică va fi suspendat.

IACH le poate oferi studenţilor posibilitatea de a prelungi cursul gratuit pentru până la şase (6) luni. Prelungirea gratuită şi durata acesteia, variind de la una (1) la şase (6) luni, se decide unilateral şi se acordă de către AIHC după evaluarea progresului studentului. Prelungirea gratuită menţionată mai sus se acordă după împlinirea duratei iniţiale de doi (2) ani şi cu condiţia achitării totale a taxelor de şcolarizare. După expirarea prelungirii gratuite, studenţii au opţiunea de a beneficia de o prelungire plătită pe o durată de până la şase (6) luni. Taxele de şcolarizare pentru prelungirea menţionată mai sus vor fi calculate şi în funcţie de timpul necesar studentului pentru a finaliza cu succes cursul şi vor fi plătite în avans. Este important de reţinut că, după expirarea prelungirii gratuite şi/sau a prelungirii plătite, studenţii nu vor mai avea acces la curs. Accesul acestora va fi dezactivat, iar extensiile ulterioare nu vor fi acordate. În cazul în care studentul nu va finaliza Cursul, el/ea nu are dreptul la Certificatul de Participare.

Dreptul de participare la examenul de diplomă îl au medicii şi stomatologii. Ca o condiţie prealabilă pentru obţinerea diplomei de IACH, toţi studenţii sunt obligaţi să depună zece (10) cazuri cu Follow-Up (F.U.) pe o perioadă de şase luni (cel puţin 2 F.U.). Aceste cazuri pot fi depuse în decurs de 1 an de la terminarea cursului şi de la promovarea cu succes a examenului final. Diploma AIHC nu conferă automat dreptul legal de a practica homeopatia. Studenţii trebuie să respecte legile ţării lor.

După ce Moderatorul a confirmat finalizarea participării în cadrul programului, studentului îi este permis să participle la examinarea care va avea loc ONLINE și care va fi înregistrată folosind serviciul bazat pe cloud https://zoom.us pentru a se asigura calitatea și integritatea academică a Examenelor Finale. Din acest motiv, fiecare student trebuie să dețină o cameră video funcţională şi un microfon pe computerul pe care el/ea îl utilizează pentru Examenele Finale şi că microfonul și camera sunt activate atunci când începe sesiunea de examinare. Eșecul studentului în a-și porni camera în timpul sesiunii de examinare sau orice alt eveniment care ar putea duce la o imagine înregistrată goală sau neagră, sau o înregistrare total silenţioasă, va descalifica studentul din Examen. Înregistrarea va fi verificată de personalul autorizat al Academiei, pentru a fi siguri că studentul s-a bazat exclusiv pe cunoştinţele de Homeopatie clasică dobândite pentru a răspunde la întrebările din Examen. Folosirea cărţilor, sau notelor, sau a materialelor educaţionale online ca referinţă este permisă numai în partea de examinare a Cazurilor pe hârtie, precum şi de cartea Organon la partea examinării din Organon. Orice ajutor extern din partea unei terţe persoane, aflat în aceeaşi cameră sau comunicând de la distanţă cu elevul, este un motiv de descalificare. Academia se angajează să vă protejeze intimitatea şi vă putem asigura că materialul înregistrat este destinat exclusiv utilizării interne şi nu va fi niciodată oferit unei terţe părţi pentru niciun motiv. Înregistrările vor fi păstrate pentru o perioadă de un (1) an de la data finalizării examenului de certificare şi vor fi şterse ulterior.

Examenele Finale se parcurg în zile prestabilite ale fiecărei luni şi studenţii pot participa la examinare în orice lună, la alegerea lor, într-un interval de timp de maxim un (1) an de la completarea Cursului, altfel vor primi doar Certificatul de Participare. În caz de eşec la examinarea finală, după şase (6) luni de la prima examinare, vor putea să participe la o nouă examinare prin reluarea tuturor Examenelor Finale. În caz de nereuşită la a doua examinare, studenţilor li se permite o a treia şi ultimă încercare, după şase (6) luni de la cea de-a doua încercare. Atât pentru a doua cât şi pentru a treia încercare, studenţii sunt obligaţi să reia toată examinarea finală într-un interval de timp de maxim un (1) an de la completarea mai sus-menţionatului Curs, altfel vor primi doar Certificatul de Participare.

Cazurile ar trebui prezentate cel mai târziu la 1 an după terminarea examenului final. Studenții, care nu vor reuși să depună cazurile în perioada menționată anterior, sunt obligați să plătească trei sute de euro (300,00 €) pentru o prelungire de până la șase (6) luni. După perioada de optsprezece (18) luni, accesul la platformă va înceta, iar studentul va primi certificat de participare. Cazurile trebuie să fie tratate de către studentul însuși, pentru ca moderatorul să poată observa modul în care studentul le abordează şi le evaluează. Cazurile vor fi examinate de moderator, care va oferi instrucţiuni şi va da studenţilor feedback-ul său. 

Vă rugăm să nu înregistraţi nicio informaţie care poate duce la identificarea pacientului. Mai exact, nu înregistraţi numele, prenumele sau profesia. Vârsta ar trebui să fie menţionată cu aproximaţie, nu exact şi nu într-un mod mai specific. Studentul trebuie să prezinte cazurile cu o confidenţialitate extremă, să asigure anonimatul pacientului şi să nu înregistreze nicio informaţie care poate duce la identificarea pacientului (nume, prenumele, profesia, data naşterii etc.). Cazurile vor fi discutate cu moderatorul, dar se înţelege că tratamentul fiecăruia din aceste cazuri este responsabilitatea studentului şi va continua să fie aşa. Datele din cazurile prezentate pot fi utilizate de către Academie în scopuri educaţionale şi/sau de cercetare.

Toţi ceilalţi studenţi, care nu vor participa la examene şi care nu vor depune cele 10 cazuri cu 6 luni de F.U., vor primi Certificatul de participare.

Certificatul de participare nu le conferă în niciun caz dreptul de a practica homeopatia în ţările lor. Acest curs poate fi urmat de oameni de ştiinţă care activează în domeniul biologiei, fizicii, chimiei, biochimiei, precum şi în ştiinţele conexe. Acest lucru se face cu scopul de a deschide domenii de cercetare pentru toate întrebările legate de dovada ştiinţifică a homeopatiei.

ARTICOLUL 3

POSIBILITATEA DE A VEDEA UN EXEMPLU DE PREDARE

Studentul va avea posibilitatea de a viziona un exemplu de predare a Profesorului George Vithoulkas pe prima pagină a platformei şi mai exact pe adresa https://vithoulkas.edu.gr/ro sau pe canalul YouTube al Prof. Vithoulkas. De asemenea, ei au posibilitatea să se înregistreze pentru o Perioadă de probă gratuită de 10 zile. Prin participarea la Perioada de probă gratuită, studenţii nu au obligaţia de a se înscrie la cursul complet de 2 ani.

ARTICOLUL 4

DREPTURILE STUDENŢILOR

Studentul va avea următoarele drepturi:

- Să urmărească fiecare lecţie de până la de două ori, oricând doresc, în intervalul de timp de 24 de luni, pentru care programul va fi disponibil (la expirare, video-urile vor fi securizate şi nu vor mai avea acces la acestea),

- Să participe la forumul care va fi disponibil în platformă, să posteze şi să facă schimb de idei. Moderatorii vor monitoriza discuţiile astfel încât să ofere răspunsuri personale sau de grup,

- Să adreseze întrebări moderatorului (numai în limba română). Moderatorul are obligaţia de a răspunde în termen de douăzeci şi patru (24) de ore de la punerea întrebării,

- Să facă exerciţiile de autoevaluare, care oferă studenţilor posibilitatea de a evalua dacă au înţeles materialul predat,

- Să aibă acces la cărţile Profesorului George Vithoulkas cu opţiunea de a căuta cuvinte sau fraze prin adresa https://www.vithoulkas.com/learning-tools/searching-books/,

- Să aibă acces online prin intermediul Site-ului (portalului) https://www.vithoulkas.com/, la Organon-ul lui S. Hahnemann, "Materia Medica" online (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash), precum și la articolele profesorului George Vithoulkas,

- Să primească gratuit (depinzând de termenii de plată) cărţile Profesorului George Vithoulkas: Ştiinţa homeopatiei, Nivelele de sănătate, Noul model de sănătate şi boală, Medicina noului mileniu şi Materia Medica Viva 13 vol.

Vă rugăm să reţineţi că numele de utilizator şi parola pentru conectare pe platforma de E-learning sunt strict confidenţiale şi nu pot fi divulgate nimănui altcuiva.

ARTICOLUL 5

CERINŢELE TEHNICE DE PARTICIPARE

Pentru a participa la program, studentul trebuie să fie dotat cu un calculator personal cu cel puţin:

- Intel Core 2 Duo Procesor sau mai nou (Core-i3 sau mai recent e recomandat)

- 1GB de RAM (4GB recomandat)

- Ecran cu 1280x720 pixel-i sau mai mare

- Difuzoare

- Motoare de căutare: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome sau Safari

- Conexiune internet de cel puţin 1Mbps cu rată de descărcare stabilă (recomandat, 4Mbps)

Platforma E-learning este susţinută pe Windows (versiunea 7 sau mai recentă), Mac (Mac OS X 10.8 sau mai recent), iOS Devices (iPhone, iPad - iOS 11 sau mai recent) și sisteme Android (Android 4.4 sau mai recent).

Studentul își asumă că orice computere personale va utiliza în timpul participării la program respectă specificaţiile tehnice menţionate mai sus şi, prin urmare, Academia nu poartă răspunderea pentru nicio funcţionare defectuoasă în timpul utilizării platformei.

ARTICOLUL 6

PROCEDURILE DE ÎNREGISTRARE

Studentul va trebui să completeze un formular online la adresa: https://www.vithoulkas.edu.gr/ro/register, furnizând o serie de informaţii care ajută la crearea profilului personal. Toate câmpurile obligatorii trebuie completate înainte de acceptarea înregistrării. După depunerea formularului, un e-mail va fi trimis solicitantului şi administratorului platformei.

După înregistrare studentul va primi două mesaje. Unul conţine informaţii generale despre curs şi unul cu informaţii despre Perioada de probă gratuită de 10 zile. Când Perioada de probă gratuită s-a terminat, studentul va primi un mesaj cu detaliile de plată. Prin legăturile din acest mesaj, utilizatorul va fi redirecţionat automat la sistemul PayPal al tranzacţiilor electronice (https://www.paypal.com), unde poate plăti costul înregistrării şi/sau abonamentele pe care le-a ales. Alternativ, studenţii au posibilitatea de a plăti prin transfer bancar. Înregistrarea şi admiterea studentului la curs vor fi confirmate cu consimţământul administratorului, pentru a evita înregistrarea utilizatorilor rău-intenţionaţi şi numai după finalizarea procedurii de plată. Momentul în care materialul devine disponibil începe imediat ce Academia primeşte prima tranşă de bani.

ARTICOLUL 7

TAXE DE ŞCOLARIZARE – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Taxele de şcolarizare şi Condiţiile de participare sunt descrise în ANEXA I, care constituie parte din acest Acord.

Pentru studenţii care nu au o formaţie medicală este obligatoriu, pentru a putea valorifica pe deplin cursul eLearning, să fi promovat studii de anatomie, fiziologie şi medicină clinică înainte de a începe acest program. Cursul Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (IACH) cu taxă redusă este disponibil aici: https://www.vithoulkas.edu.gr/2-year-course/anatomy-pathology-physiology-courses.

ARTICOLUL 8

DIPLOMA / CERTIFICATUL DE PARTICIPARE

Cine este eligibil pentru Diploma AIHC?

Studenţii care sunt eligibili pentru diploma de AIHC trebuie să fie medici, medici stomatologi şi precum doctorii în ştiinţe medicale (PhD)

Pentru a primi Diploma AIHC, studentul:

1. trebuie să urmărească tot conţinutul cursului. Această cerinţă (1) se aplică atât pentru Diplomă, cât şi pentru Certificat

2. trebuie să absolve cu succes testele de Teorie şi Organon, Materia Medica şi Repertorizare.

3. trebuie să absolve cu succes Examenele finale

4. trebuie să prezinte cu succes zece (10) cazuri cu şase (6) luni de F.U. [cel puţin două (2) F.U.].

Cursul de E-learning oferit de Academia Internaţională de Homeopatie Clasică conţine toate cunoştinţele necesare pentru a oferi o bază solidă pentru a deveni un bun homeopat. Astfel, Diploma noastră certifică cunoştinţele, dar nu le dă automat dreptul de a practica homeopatia. Studenţii trebuie să respecte legile şi reglementările ţării lor. Deoarece aceste legi variază în întreaga lume, răspunderea pentru această cercetare revine studentului interesat.

Cine va primi Certificatul de participare?

** Vă rugăm să reţineţi că, dacă nu aparţineţi grupurilor de mai sus, puteţi primi un Certificat de participare numai după terminarea cursului de 2 ani şi nu sunteţi obligat să participaţi la Testele sau la Examenele finale.**

ARTICOLUL 9

SUPORT

Suportul pentru utilizatori înainte de înregistrarea lor va fi oferit prin e-mail elearning@vithoulkas.com, precum şi prin telefon sau Skype pentru problemele care nu pot fi rezolvate prin poşta electronică. Suportul pentru utilizatori după înregistrarea lor va fi oferit prin e-mail şi prin platforma însăşi, în Forum. Prin intermediul Forumului, prin trimiterea întrebărilor, toţi utilizatorii au posibilitatea de a vedea cele mai frecvente Întrebări şi Răspunsuri (Î&R). Ei vor avea, de asemenea, posibilitatea de a căuta după cuvânt-cheie prin toate mesajele postate. Răspunsurile la e-mail-uri vor fi date în ziua lucrătoare următoare şi în decurs de 24 de ore de la trimiterea e-mail-ului utilizatorului (cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorile legale), în timp ce sprijinul telefonic sau Skype va fi furnizat de luni până vineri de la 09:00 la 17:00, ora Greciei (cu excepţia sărbătorilor legale).

ARTICOLUL 10

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut al websitului nostru constituie obiectul proprietăţii intelectuale a Academiei Internaţionale (IACH) şi este protejat şi guvernat de legislaţie naţională, europeană şi internaţională privitoare la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, sunt strict interzise reproducerea, republicarea, copierea, stocarea, vânzarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, executarea, descărcarea, traducerea, modificarea în orice fel, parţial sau total, a întregului conţinut al websitului respectiv. Academia Internaţională de Homeopatie Clasică (IACH) este singurul deţinător al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra oricărui material publicat pe acest website inclusiv, fără limite, toate textele, imaginile, graficele şi materialele video de orice natură, iar aceste drepturi sunt strict rezervate. Fiecărui utilizator al acestui website i se acordă permisiunea temporară de a viziona acest material şi de a folosi websitul cu unicul scop de a parcurge activităţile educaţionale pe tema Homeopatiei Clasice. Niciun utilizator nu are permisiunea de a reproduce orice parte a websitului sau a oricărui material sau de a-l transmite sau de a-l stoca pe oricare alt website, sau de a disemina oricare parte a materialului sub orice altă formă, singura excepţie fiind aceea că utilizatorul poate descărca şi lista extrase din material care sunt disponibile în format Portable Document Format (PDF) sub titlul Notes şi le poate multiplica strict pentru uz personal. Orice abatere de la condiţiile mai sus menţionate atrage după sine o serie de penalităţi conform legislaţiei în vigoare. În cazul unei încălcări a obligaţiilor/condiţiilor mai sus menţionate, studentul-utilizator al websitului este de acord şi acceptă să plătească Academiei suma de una sută de mii de euro (100.000,00) reprezentând o penalizare corectă şi rezonabilă. În acest caz Academia îşi păstrează dreptul de a obţine prin instanţele competente despăgubiri suplimentare pentru orice pagubă sau pierdere efectivă, precum şi pentru daune morale. În plus, în această situaţie Academia îşi rezervă dreptul de a exclude studentul din programul mai sus menţionat şi de a dispune încetarea prezentului acord cu efect imediat.

ARTICOLUL 11

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

Administrarea şi protecţia datelor personale ale utilizatorului-student-vizitator al site-ului este subiectul termenilor prezentaţi, precum şi a prevederilor relevante ale legilor naţionale, ale legilor Uniunii Europene, precum şi ale legilor internaţionale, privind protecţia persoanei de administrarea datelor sale personale, aşa cum se aplică şi sunt în vigoare de fiecare dată.

Datorită faptului că studenţii vor monitoriza cazurile reale de pacienţi, ei sunt obligaţi prin limitările care decurg din codul medical de etică aplicabil medicilor, precum şi de clauza de confidenţialitate medicală, privind faptele care le-au devenit cunoscute în timpul practicii medicale. Mai mult, este interzis în mod explicit studenţilor să facă orice publicare, fie oral, fie scrisă, fie electronică, referitoare la datele personale ale pacienţilor. Respectarea clauzelor de protecţie a datelor din prezentul contract este extrem de importantă pentru Academie, care se referă direct la reputaţia şi credibilitatea acesteia. Prin urmare, studenţii recunosc şi acceptă că orice încălcare a acestor clauze substanţiale va conduce la (a) eligibilitatea unei clauze penale egale cu 50.000 euro, (b) obligaţia de a plăti compensaţii pentru orice prejudiciu sau pierdere actuală sau consecutivă, precum şi pentru daune morale, care ar putea fi suferite de Academie sau de oricare terţă parte ca urmare a încălcării menţionate mai sus de studentul-utilizator.

În contextul respectării regulilor ştiinţei şi a dreptului la demnitate şi neagresare personală, orice insulte, atacuri personale şi, în general, orice violare comportamentală a utilizatorilor programului, nu sunt permise în Forum. În caz de încălcare, Academia, în deplină discreţie, are dreptul să întrerupă imediat accesul studentului-utilizator la platforma electronică.

ARTICOLUL 12

ÎNCETAREA ACORDULUI

Nerespectarea sau încălcarea prevederilor 10 şi 11 din prezentul acord, în mod direct sau indirect, reprezintă o încălcare severă a acordului şi are drept efect încetarea imediată a acestuia, precum şi a serviciilor sub orice formă, digitale, tipărite sau de altă natură, în numele Academiei. Este interzisă descompunerea, decompilarea, piratarea sau exploatarea programului software al platformei de eLearning şi este interzisă înregistrarea conţinutului său prin mijloace analoge, digitale sau de altă natură. Orice acţiune în direcţia încălcării dreptului de copyright este considerată ca dăunătoare intereselor Academiei. În plus, echipamentul, instrumentele şi programele software utilizate cu intenţia săvârşirii acţiunilor mai sus menţionate vor fi considerate ca o încălcare a prezentului acord şi tratate ca o violare a lui. Mai mult, Academia îşi rezervă dreptul de a exclude un student din programul mai sus menţionat şi de a înceta prezentul acord pentru progres nesatisfăcător, neplata taxei de curs, nerespectarea regulilor şcolii, comentarii ofensatoare la adresa programului, a profesorilor sau a altor cursanţi pe reţelele de socializare sau în adunările publice, şi ca urmare a plângerilor repetate din partea moderatorului şi a corpului administrativ. Încetarea acordului se face prin notificare scrisă şi are efect imediat.

În situaţia încetării acordului conform prevederilor prezentului articol, studentul nu are dreptul la rambursarea taxei de curs plătite şi nu mai are dreptul de a se înscrie în viitor la niciun program educaţional al Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (IACH). În cazul unei obligaţii sau al unui drept legal de cooperare cu autorităţile judiciare sau poliţieneşti, Academia va asigura tot sprijinul. În conformitate cu legislaţia grecească în vigoare, precum şi cu prevederile 10 şi 11, se efectuează recuperarea pagubelor Academiei sau a terţelor părţi şi se recurge la punerea sub acuzare a persoanelor şi grupurilor de persoane implicate în activităţi criminale.

ARTICOLUL 13

EFECTUL PREVEDERII DE INVALIDARE SAU NEAPLICARE

În cazul în care orice prevedere a prezentului contract este deţinută de o instanţă sau de o altă autoritate competentă pentru a fi invalidată sau inaplicabilă, integral sau parţial, prezentul contract va rămâne în continuare valabil în ceea ce priveşte celelalte dispoziţii şi restul dispoziţiei afectate, cu excepţia cazului în care se poate concluziona din circumstanţe că în absenţa dispoziţiei constatate ca nulă şi neavenită, părţile nu ar fi încheiat acest contract. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a înlocui toate dispoziţiile constatate ca fiind nule şi neavenite de dispoziţii valabile conform legii aplicabile şi care se apropie cel mai mult de intenţia lor iniţială.

ARTICOLUL 14

ÎNTREGUL ACORD

Prezentul contract stabileşte întregul acord între părţi. Niciuna dintre părţi nu a încheiat acest contract, bazându-se pe nicio reprezentare, garanţie sau angajament a celeilalte părţi, care nu este specificată sau menţionată în mod expres în acest contract. Prezentul articol nu exclude nicio răspundere pentru denaturarea frauduloasă. Prezentul contract nu poate fi modificat decât prin acordul scris al părţilor.

ARTICOLUL 15

JURISDICŢIE

Termenii şi condiţiile de utilizare a programului de formare specific, precum şi orice modificare a acestora, sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea greacă, care este exclusiv aplicabilă. În cazul în care orice termen al prezentului acord devine incompatibil cu legea, acesta se anulează automat şi se elimină din prezentul acord, în timp ce valabilitatea termenelor rămase nu va fi în niciun caz afectată. În ceea ce priveşte orice litigiu, dezacord sau dispută care pot apărea în timpul construcţiei şi/sau al executării prezentului acord, părţile contractante vor încerca să ajungă la o soluţionare amiabilă. În cazul în care părţile contractante nu reuşesc să ajungă la o înţelegere amiabilă, în conformitate cu cele de mai sus, competenţa exclusivă pentru soluţionarea litigiului sau dezacordului sau disputei aparţine tribunalelor greceşti din Atena şi se aplică legea greacă. Prezentul constituie acordul deplin dintre Academie şi vizitator-utilizator-student, care este la fel de obligatoriu pentru ambele. Nicio modificare a acestor termeni nu va fi luată în considerare şi va constitui o parte a prezentului acord, cu excepţia cazului în care a fost formulată în prealabil în scris şi integrată.

ARTICOLUL 16

ACCEPTAREA CONTRACTULUI

Declar că am citit cu atenţie, am înţeles şi accept acest acord. Este înţeles şi convenit în continuare că acest acord înlocuieşte toate acordurile verbale şi scrise anterioare sau contemporane şi nu poate fi modificat fără acordul scris al studentului şi al Academiei. De asemenea, înţeleg că dacă încalc orice prevedere a prezentului acord, voi fi responsabil de plata oricărei taxe de colectare sau a taxelor de avocat suportate de Academia Internaţională de Homeopatie Clasică. Sunt de acord să mă conduc în mod profesionist şi amabil în timpul participării la curs. Sunt de acord să respect rapid şi pe deplin normele, reglementările şi politicile Academiei. Nerespectarea oricăror clauze ale prezentului contract va duce la încetarea automată a dreptului meu de a urma pe mai departe cursul. Academia îşi rezervă dreptul de a schimba curriculumul şi personalul după cum este necesar. Declar, de asemenea, că încheierea procesului de înregistrare prin intermediul site-ului Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică indică/aprobă faptul că am citit şi am înţeles în mod clar toate prevederile/termenii prezentului acord şi că îmi recunosc în totalitate responsabilităţile legale privind la acest contract.

ANEXA I

Cine

Suma de plată & Plan

Cărţi gratuite şi expediere gratuită

Medici,
Dentişti

3,500 Euro plătiţi integral

13 vol. of Materia Medica Viva şi 4 cărţi ale Prof. Vithoulkas: "Ştiinţa homeopatiei", "Nivele de sănătate", "Un nou model pentru sănătate şi boală" şi "Homeopatia, medicina noului mileniu."

Medici,
Dentişti

3,500 Euro plătiţi în 4 tranşe

4 cărţi ale Prof. Vithoulkas: "Ştiinţa homeopatiei", "Nivele de sănătate", "Un nou model pentru sănătate şi boală" şi "Homeopatia, medicina noului mileniu."

Medici,
Dentişti

3,500 Euro plătiţi în 8 tranşe

2 cărţi ale Prof. Vithoulkas: "Ştiinţa homeopatiei", "Nivele de sănătate"

Homeopatii care au participat la cursul complet al AIHC în trecut (nu la cursul E-learning)*

3,000 Euro plătiţi integral

Cartea Prof. Vithoulkas: “Nivele de sănătate”

Homeopatii care au participat la cursul complet al AIHC în trecut (nu la cursul E-learning)*

3,000 Euro plătiţi în 4 tranşe

nimic

Homeopatii care au participat la cursul complet al AIHC în trecut (nu la cursul E-learning)*

3,000 Euro plătiţi în 8 tranşe

nimic

Dacă un solicitant aparţine uneia dintre categoriile de mai sus, trebuie să precizeze asta la momentul înregistrării. Diferitele reduceri vor fi aplicate după ce validitatea informaţiilor furnizate a fost confirmată de Academie.

* Studenţii care au dreptul la o reducere de 50% din preţul iniţial de 6.000 de euro:

a. Toţi studenţii care au deja Diploma Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (prin cursurile video din diferite ţări). Aceşti studenţi nu au obligaţia de a susţine examene în programul de E-learning.

b. Toţi studenţii care au deja Certificatul de participare al Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (prin cursurile video din diferite ţări). După acesta, ei au dreptul să participe la examenele finale (vă rugăm să citiţi contractul studentului).

Studenţii E-learning care au finalizat cursul E-learning şi doresc să-l repete au dreptul la un preţ special. Vă rog contactaţi elearning@vithoulkas.com

În cazul în care plata are loc în rate, prelegerile vor fi trimise studenţilor sub forma a 4 sau 8 unităţi tematice (care vor fi accesibile de fiecare dată când tranzacţia va fi terminată)

Plata în 4 tranşe

Modul 1: Teorie A/B şi Materia Medica A
Modul 2: Materia Medica B şi Materia Medica C
Modul 3: Nivele de sănătate, Repertorizare, Întrebări şi răspunsuri şi Topice, Studii de caz A
Modul 4: Studii de caz B, Studii de caz C

Plata în 8 tranşe

Modul 1: Teorie A şi B
Modul 2: Materia Medica A
Modul 3: Materia Medica B
Modul 4: Materia Medica C
Modul 5: Nivele de sănătate, Repertorizare, Întrebări şi răspunsuri şi Topice,
Modul 6: Studii de caz A
Modul 7: Studii de caz B
Modul 8: Studii de caz C

Dacă un student doreşte să vadă mai repede a doua, a treia, a patra, a cincia, a şasea, a şaptea sau a opta unitate (conform planului său de plată) al Programului de E-Learning şi nu doreşte să aştepte următoarele luni pentru a doua, a treia a patra, a cincia, a şasea, a şaptea sau a opta tranşă, acesta poate plăti mai devreme şi în mod automat unitatea corespunzătoare programului E-Learning va fi deblocată.

Studentul nu are dreptul de a alege numai a doua, a patra, a patra, a cincia, a şasea, a şaptea sau a opta unitate. Cazurile vor fi date în format audio, în timp ce analiza cazului va fi în formă video. Studenţii vor avea posibilitatea de a vedea programul complet în termen de 24 de luni. În cazul în care nu reuşesc să urmărească programul complet în termenul menţionat anterior, accesul la program va fi suspendat.

În cazul în care plata este efectuată în tranşe şi în cazul în care o tranşă este întârziată pentru mai mult de 10 zile calendaristice, abilitatea utilizatorului de a avea acces în continuare la programul de instruire va fi suspendată automat. Se remarcă faptul că toate sumele menţionate anterior ale taxelor de şcolarizare privesc fiecare utilizator-student personal.

Organizaţiile publice (cum ar fi universităţi, colegii, etc.) care doresc să le ofere studenţilor programul de formare oferit de AIHC, sunt obligaţi să încheie un acord special cu Academia.

Taxa pentru examenele online
Taxa pentru examenele online va fi de 370 de euro.

Rambursări

În cazul anulării înscrierii studentului în orice moment, taxele plătite deja nu se rambursează.