ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ο Καθηγητής Γεώργιος Βυθούλκας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας εξέχων δάσκαλος της Κλασικής Ομοιοπαθητικής. Έχει χρησιμοποιήσει την σύγχρονη τεχνολογία για να καταγράψει τις σημαντικές διδασκαλίες του με σκοπό να δείξει στην ανθρωπότητα τα σπουδαία και αξιοσημείωτα αποτελέσματα που προκύπτουν από την σωστή εφαρμογή της Κλασικής Ομοιοπαθητικής.

Στο συγκεκριμένο Course, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού, τα σωστά βήματα της ομοιοπαθητικής συνέντευξης, τον ακριβή τρόπο σκέψης κατά τη διάρκεια της λήψης ιστορικού, την αξιολόγηση της παθολογίας του ασθενούς, τις στρατηγικές συνταγογράφησης, την διαφορική διαγνωστική και τους τρόπους επιλογής του σωστού ομοιοπαθητικού φαρμάκου.