ΔΙΠΛΩΜΑ

Το Δίπλωμα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής, υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή Γεώργιο Βυθούλκα, θα απονέμεται στους σπουδαστές οι οποίοι είναι Ιατροί, Οδοντίατροι και Κτηνίατροι και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-       Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πλήρες online πρόγραμμα

-       Έχουν επιτύχει στα Tests

-       Έχουν επιτύχει στις Τελικές Εξετάσεις

-       Έχουν υποβάλλει 10 περιστατικά follow-ups 6 μηνών

Οι σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το online περιεχόμενο και να μην συμμετάσχουν στις Εξετάσεις, θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης λαμβάνουν επίσης οι Φαρμακοποιοί.